Apel de proiecte Europa Creativă pentru sectorul cărții, în contextul publicării Raportului european dedicat Multilingvismului și Traducerilor

AFN

A fost publicat Raportul Grupului de Lucru european dedicat Multilingvismului și Traducerilor, instituit de Comisia Europeană conform Planului de lucru în domeniul culturii pentru perioada 2019-2022: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a4059b86-8317-11ec-8c40-01aa75ed71a1/language-en.

Grupul de lucru (activ în intervalul iunie 2020 – noiembrie 2021) a funcționat în baza metodei deschise de coordonare, care presupune schimbul de experiență și de bune practici între statele membre UE, în vederea îndeplinirii de obiective comune. În total, 20 de experți au participat în acest grup de lucru, reprezentând 16 state membre UE. România a fost reprezentată activ de specialiști în politici publice dedicate culturii scrise, cu o contribuție națională care a implicat consultarea mediului privat, a asociațiilor de profesioniști AER, ArtLit, a reprezentanților FILIT Iași, a Institutului Cultural Român, a traducătorilor independenți, precum și a mediului universitar.

Raportul se axează pe tema surselor de finanțare existente la nivelul UE și la nivel național pentru promovarea cărții și susținerea unui sector dinamic al traducerilor, care acoperă toate domeniile, precum și modalitățile de consolidare a sectorului traducerilor pentru a răspunde nevoilor sectorului editorial și ale altor SCC. De asemenea, grupul a abordat politicile naționale și bunele practici în promovarea internațională a cărții, precum și formarea și profesionalizarea traducătorilor literari. S-a convenit ca Raportul să fie supranumit „Translators on the cover” („Traducători pe copertă”), în ideea de a se oferi o recunoaștere traducătorului, care devine, de facto, un autor, căci fără el textele valoroase nu ar ajunge la public decât într-o mică măsură. 

Raportul va fi tradus (mai puțin anexele) în toate limbile oficiale ale UE până în luna martie.

De asemenea, semnalăm deschiderea apelului de proiecte de cooperare europeană în cadrul Programului Europa Creativă publicat pe Portalul Funding & tenders (europa.eu)

Apelul include o prioritate specifică pentru sectorul cărții (a se vedea secțiunea 2,  pp. 10 și 11), cu o referință explicită la Raportul „Translators on the cover”: call-fiche_crea-cult-2022-coop_en.pdf (europa.eu).

Termenul-limită pentru depunerea de proiecte este 31 martie 2022.

NU SUNT COMENTARII

Transmiteti un mesaj

10 − one =