POCU: Ghidul „Măsuri pentru tinerii NEET I – Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă”, în consultare publică

  antreprenoriat

  Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene lansează în consultare publică Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Măsuri pentru tinerii NEET I – Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă”, apel non-competitiv, Axa prioritara 1 , Obiectivul Specific 1.1.

  Status: Aprobat
  Depunere: durata de implementare este de 44 luni
  Buget: 70.000.000 euro

  Apelul va finanța următoarele tipuri de acțiuni:

  • Subvenționarea locurilor de muncă (acordarea subvențiilor angajatorilor care angajează tineri NEETs din grupul țintă)
  • Monitorizarea obligațiilor asumate de angajator și/sau tinerii NEET din grupul țintă, ca urmare a intervenției și sprijinului primit

  În ceea ce privește grupul țintă, acesta este format din tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16-29 ani, cu domiciliul sau reședința în regiunile Sud-Vest OlteniaSud-EstSud Muntenia și Centru, înregistrați și profilați de către SPO, cu accent pe tinerii NEET din mediul rural și cei aparținând minorității rome.

  Solicitanti eligibili

  Solicitanții eligibili sunt SPO (Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă). Bugetul alocat proiectului/proiectelor non-competitive este de  70.000.000 euro (Contribuția UE + Contribuția RO).

  Durata proiectului

  Durata maximă de implementare a proiectului este de 44 luni.

  Buget

  Pentru prezentul apel de proiecte, bugetul alocat proiectului/proiectelor non-competitive ce va/vor fi depuse este de 70.000.000 euro (Contribuția UE + Contribuția RO), din care cofinanțarea UE este de 64.400.000 euro (din care 32.200.000 euro cofinanțare FSE și 32.200.000 euro cofinanțare YEI/ILMT) și cofinanțarea naţională este de 5.600.000 euro.

  Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 30 septembrie 2021, pe adresa: consultare.pocu@mfe.gov.ro .

  NU SUNT COMENTARII

  Transmiteti un mesaj

  4 × 1 =