APE dezvăluie planurile pentru al doilea mandat ale lui Dodon de a arunca Republica Moldova în brațele Rusiei

Ex-premierul moldovean Ion Sturza, care îndeplinește în prezent funcția de Președinte al Asociației pentru Politică Externă de la Chișinău (APE) și Victor Chirilă, Director Executiv al Asociației au lansat duminică, 4 octombrie o declarație, prin care atrage atenția asupra priorităților de politică externă a lui Igor Dodon.

Dodon vrea Rusia drept partener principal al Republicii Moldova

Actualul Președinte al Republicii Moldova și candidat la președinție, și-a enunțat prioritățile de politică externă pentru un eventual nou mandat în calitate de șef de stat. Dacă va fi reales, acesta promite că va transforma Republica Moldova într-o „Punte dintre Est și Vest”, unde Rusia, unicul stat care îi sfidează suveranitatea și integritatea teritorială, va fi principalul partener strategic al Republicii Moldova. Turcia și China, două state cu tendințe autoritare și revizioniste, vor fi parteneri strategici pe același palier cu Statele Unite ale Americii.

Cere neutralitate permanentă în consonanță cu interesele Rusiei și împotriva intereselor Republicii Moldova

Statutul de neutralitate permanentă al țării vă fi consolidat după modelele Austriei, Suediei și Finlandei.

Autorii precizează că, cu excepția Suediei, neutralitatea celor trei state europene au fost dictate imperativ, în perioada Războiului Rece, de URSS, alias Rusia.

Acest fapt nu-l stânjenește pe Dodon, care anunță că Republica Moldova va cere Adunării Generale a ONU aprobarea unei rezoluții privind neutralitatea sa permanentă și va coopera activ cu Mișcarea de nealiniere. APE amintește în context că după sfârșitul Războiului Rece, mișcarea respectivă s-a remarcat preponderent ca un Club de State, în mare parte, anti-americane, anti-occidentale, certate cu democrația și influențate tot mai mult de China și Rusia.

Din enunțurile preelectorale ale lui Dodon aflăm că dezvoltarea relațiilor cu UE va fi redusă la „aprobarea normelor și standardelor europene” în domeniul dreptului, fără a menționa, însă, care drept, și al combaterii corupției, care din gura sa sună, mai curând, ca o batjocură. În schimb, relațiile cu structurile și țările Uniunii Economice Eurasiatice, dominată totalmente de Rusia, vor fi dezvoltate în toate direcțiile: interparlamentară, economică, umanitară, interregională, cooperarea juridică, dar și, atenție, „în domeniul securității și schimbului de informații tehnico-științifice”. Totodată, Dodon ignoră cu desăvârșire Parteneriatul strategic pentru integrare europeană cu România și nu spune nimic despre importanța strategică a Ucrainei pentru asigurarea securității naționale și integrității teritoriale a Republicii Moldova.

Astfel, el neagă statutul de parteneri strategici primordiali a celor două state vecine, limitându-se la dezvoltarea unor simple relații de bună vecinătate și de cooperare.

Cea mai agresivă tentativă de revizuire a politicii externe moldovenești

Având în vedere cele expuse, Asociația pentru Politică Externă (APE) consideră necesar să declare următoarele:

Prioritățile de politică externă anunțate de Igor Dodon reprezintă cea mai agresivă tentativă de revizuire cardinală a politicii noastre externe din ultimii 20 de ani, axată pe obiectivul de integrare europeană și aderare a Republicii Moldova la UE. De asemenea, ele sunt în contradicție flagrantă cu Declarația de Independență a Republicii Moldova și obiectivele strategice ale statului consfințite în/de Constituție.

Aspirațiile lui Dodon nu corespund cu obiectivele strategice ale statului

Parteneriatele strategice ale Republicii Moldova cu alți actori internaționale trebuie să fie în deplină concordanță cu obiectivele strategice ale statutului. Or, conform Constituției, obiectivul strategic fundamental al Republica Moldova este afirmarea sa ca stat de drept, democratic, suveran, independent, unitar și indivizibil, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile lui, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme și sunt garantate.

E necesar un parteneriat onest cu Rusia

Republica Moldova este interesată să dezvolte un parteneriat onest, predictibil și reciproc avantajos cu Rusia, însă, acesta trebuie construit pe un fundament solid, bazat pe respectarea independenței, suveranității și integrității teritoriale și, nu în ultimul rând, pe respectarea opțiunii sale de a construi un stat de drept, democratic și integrat gradual în Uniunea Europeană. Atâta timp cât autoritățile ruse recurg în raport cu Republica Moldova la embargouri economice, șantaje energetice, amenințări hibride, finanțează și susțin militar regimul separatist de la Tiraspol și nu-și retrag contigentul militar staționat ilegal pe teritoriul țării, Rusia nu poate pretinde la statutul de partener strategic principal al Republicii Moldova.

Principalii partenerii strategici ai Republicii Moldova sunt și rămân UE, SUA, România și Ucraina

Parteneriatele cu acești actori internaționali sunt în concordanță deplină cu obiectivele strategice ale țării enunțate și consfințite în Declarația de Independență și Constituție. Acestea respectă suveranitatea și integritatea teritorială a țării, iar susținerea lor economică, financiară și politică, precum și în domeniul securității naționale, asigură modernizarea țării și viabilitatea Republicii Moldova ca stat independent.

Neutralitatea nu poate fi dictată din exterior

Statutul de neutralitate al Republicii Moldova este decizia sa suverană și nu poate fi dictat din exterior. Or, ceea ce propune Igor Dodon este, de fapt, acceptarea dictatului Rusiei, după modelele neutralităților Austriei și Finlandei impuse imperativ de URSS în perioada Războiului Rece. Odată cu sfârșitul Războiului Rece, Austria, Suedia și Finlanda și-au ajustat treptat conceptele de neutralitate la noile realități internaționale și europene. Ele au renunțat la caracterul categoric, imuabil al statutelor lor de neutralitate, optând pentru o mai mare flexibilitate și pragmatism, care le-a permis să adere la UE, să participe la Politica de Securitate și Apărare Comuna a UE, să facă parte din Parteneriatul pentru Pace al NATO și să participe la misiunile de menținere a păcii conduse de NATO cu mandat ONU.

Neutralitatea permanentă – ancorarea în spațiul gri est-european

Acceptarea neutralității permanente după modelul dictat de Moscova va însemna: ancorarea indefinită a țării în spațiul gri al Europei de Est amenințată de revizionismul Rusiei, renunțarea la obiectivul strategic de aderarea la UE și îngustarea opțiunilor țării de asigurare și consolidare a securității sale naționale. Toate acestea se vor răsfrânge negativ asupra stabilității interne a Republicii Moldova, precum și asupra aspirațiilor și capacităților sale de a construi un stat european întemeiat pe valorile democrației liberale.

Mai întâi de toate, trebuie să ceară retragerea trupelor ruse de pe teritoriul său

Înainte de a solicita Adunării Generale a ONU aprobarea unei rezoluții privind neutralitatea sa permanentă, Republica Moldova trebuie să ceară Rusiei respectarea Rezoluției Adunării Generale a ONU, din 22 iunie 2018, cu privire la retragerea trupelor sale staționate ilegal pe teritoriul țării noastre. Atâta timp cât Rusia, membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU, mandatat cu garantarea respectării Cărții ONU, va continua să sfideze rezoluțiile și principiile fundamentale ale Națiunilor Unite, precum și angajamentele sale internaționale, orice altă rezoluție a Adunării Generale a ONU referitor la neutralitatea Republicii Moldova va fi un document mort din fașă.

Cooperare cu Mișcarea de nealiniere nu trebuie să fie îndreaptă împotriva partenerilor noștri occidentali, SUA și UE, și nici limitată la neimplicarea în blocurile militare. Obiectivele Mișcării de nealiniere sunt mult mai extinse decât cele prezentate de Igor Dodon, printre acestea se numără, inclusiv: asigurarea independenței naționale, suveranității, integrității teritoriale și securității statelor nealiniate, precum și condamnarea oricăror forme de agresiune externă, ocupație, dominație și interferențe afacerile interne sau hegemonie exercitate de marele puteri. Prin urmare, Republica Moldova trebuie să valorifice cooperarea cu statele nealiniate pentru a determina Rusia să înceteze orice forme de ocupație, dominație, interferențe și hegemonie externe în raport cu țara noastră”, notează APE.

Cooperarea cu Uniunea Eurasiatică este binevenită atât timp cât nu împiedică integrării europene

În final, autorii declarației menționează că dezvoltarea relațiilor de cooperare cu structurile și țările Uniunii Eurasiatice este oportună, atâta timp cât acest proces respectă angajamentele asumate din Republica Moldova prin Acordul de Asociere cu UE și nu este instrumentat pentru a deraia Republica Moldova de pe calea integrării economice, asocierii politice și a integrării sale graduale în Uniunea Europeană.

Chislea Ion

NU SUNT COMENTARII

Transmiteti un mesaj

five × four =