Consultare publică, POC: Ghidul solicitantului Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură

  digitalizare

  Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene și Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale din cadrul Autorității pentru Digitalizarea României lansează în consultare publică ghidul solicitantului aferent Acțiunii 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură ”.

  Ghidul se afla în consultare publică publică în perioada 07- 30 septembrie 2020, iar sugestiile și propunerile exprimate in aceasta perioada cu privire la conținutul documentului pot fi transmise la adresa de email: fonduri.oipsi@adr.gov.ro.

  Despre program

  Prioritatea de investiții: Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate.

  Obiectiv Specific: ”Creşterea gradului de utilizare a Internetului”.

  Activități eligibile

  Achiziția de echipamente de tipul tabletelor școlare precum și a altor echipamente/dispozitive electronice;

  Solicitanți eligibili

  a) unitățile de învățământ preuniversitar de stat care desfășoară activități didactice pentru elevi, cu condiția ca acestea să aibă personalitate juridică pentru încheierea de contracte de achiziție publică în condițiile legii;
  b) autoritățile publice locale pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza unității administrativ-teritoriale care desfășoară activități didactice destinate elevilor;
  c) parteneriatul dintre beneficiarii prevăzuți la lit. a) și b);
  d) parteneriatele între inspectoratele școlare și unitățile de învățământ.

  NU SUNT COMENTARII

  Transmiteti un mesaj

  19 + 9 =