Cercetări avansate în domeniul celulelor solare organice, realizate la UBB din fonduri europene

  marketing

  Universitatea”Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, prin Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică, în calitate de beneficiar, anunţă finalizarea proiectului cu titlul “MATERIALE ACTIVE UNICOMPONENTE PENTRU CELULE SOLARE ORGANICE BAZATE PE COMPUŞI PI-CONJUGATI AUTOASAMBLAŢI”- cod SMIS 103509, proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operațional Competitivitate 2014 -2020, Axa prioritară 1 – Cercetare, Dezvoltare tehnologică și Inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Acţiunea  1.1.4.  Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității CD, tip proiect – Atragerea de personal cu competenţe avansate din străinătate, în baza contractului de finanțare nr. 21/01.09.2016, încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) încalitate de Autoritate de Management (AM).

  Obiectivul general al proiectului vizează obținerea de materiale active inovative pentru celule solare organice unicomponente [Single-Material Organic Solar Cells (SMOSCs)] utilizând tehnologii ecologice, ieftine și eficiente.

  În perioada de implementare:

  • s-au obţinut (cu randamente bune) celule solare organice unicomponente funcţionale pentru care s-a pus la punct un sistem de încapsulare pentru a prelungi perioada de funcţionare a acestora şi s-au identificat metode care permit realizarea celulelor solare organice pe suport din materiale flexibile şi reciclabile (PET);
  • s-au elaborat două brevete (cererile de invenţie au fost depuse la OSIM) şi s-au publicat 7 articole ştiinţifice inclusiv cu parteneri industriali interesaţi în aplicabilitatea rezultatelor obţinute în proiect;
  • s-a înfiinţat Laboratorul de fabricare şi testare a celulelor solare organice care funcţionează la standarde internaţionale atât datorită echipamentelor extrem de performante achiziţionate în cadrul proiectului, cât şi datorită echipei de cercetare formată din cadre didactice, cercetători post-doctorali şi doctoranzi care a dobândit competenţe ştiinţifice valoroase în domeniul abordat.

  Perioada de implementare a proiectului a fost cuprinsă între 1.09.2016 -31.08.2020, iar valoarea totală a proiectului se ridică la 8.933.500 lei, din care asistența financiară nerambursabilă a fost de 8.617.500 lei.

  NU SUNT COMENTARII

  Transmiteti un mesaj

  nine + four =