Ordonanța de urgență nr. 69 din 14 mai 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

fiscale

Guvernul României a adoptat prin Ordonanța de Urgență nr. 69/2020, ce a intrat în vigoare în data de 14 mai 2020 (”Ordonanța”), o nouă amnistie fiscală ce prevede posibilitatea anulării în totalitate a dobânzilor, penalităților și altor obligații fiscale accesorii (”accesoriile”) aflate în sarcina contribuabililor și scadente anterior datei de 1 aprilie 2020, dacă aceștia optează pentru stingerea obligațiilor principale datorate bugetului de stat până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor.

Măsura anulării obligațiilor accesorii este o facilitate fiscală introdusă pentru toate categoriile de debitori, fie ele persoane fizice sau juridice, entități fără personalitate juridică, persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau care exercită profesii libere, unități administrativ-teritoriale ori instituții publice.

Mai mult, facilitatea fiscală a anulării obligațiilor accesorii este aplicabilă chiar și în cazurile în care obligațiile de plată sunt suspendate, ori contribuabilul beneficiază de eșalonarea la plată a acestora.

Facilitatea este aplicabilă tuturor obligațiilor fiscale (inclusiv creanțelor vamale), dar și obligațiilor bugetare, altele decât cele fiscale, singura excludere vizând accesoriile aferente obligațiilor bugetare ce se cuvin bugetului Uniunii Europene.

Procedura de aplicare a amnistiei fiscale introduse prin Ordonanță va fi stabilită prin Ordin al ministrului Finanțelor Publice, ce trebuie publicat în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a Ordonanței.

Condiții generale

Pentru a beneficia de amnistia fiscală, contribuabilii trebuie să îndeplinească unele condiții generale, precum și o serie de condiții speciale, ce variază în funcție de ipotezele legale în care anularea obligațiilor accesorii este posibilă.

În principiu, cererea de anulare a accesoriilor trebuie depusă până la data de 15 decembrie 2020, inclusiv. La data depunerii cererii, contribuabilul trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, prevăzute cumulativ:

  • Au fost achitate toate obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 (așa cum sunt înscrise în fișa fiscală);
  • Au fost achitate toate obligațiile bugetare (i) principale și (ii) accesorii, cu termene de plată ulterioare datei de 31 martie 2020;
  • Au fost depuse toate declarațiile fiscale având termen de depunere anterior depunerii cererii de anulare a obligațiilor accesorii; alternativ, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, condiția se consideră îndeplinită dacă obligațiile fiscale au fost stabilite prin decizie de către organul fiscal central.

Ipotezele prevăzute de Ordonanță în care contribuabilii pot beneficia de anularea obligațiilor accesorii

Continuarea o puteti citi aici.

NU SUNT COMENTARII

Transmiteti un mesaj

2 × five =