Finanțări de până la 200.000 euro pentru activități culturale

fonduri europene

Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului, în calitate de Operator al Programului RO-CULTURA, finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021, a publicat în consultare publică Ghidul solicitantului și anexele aferente apelului Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului (sesiunea 2).

Acest apel de proiecte vizează creșterea gradului de acces la cultură, promovarea diversității culturale și consolidarea dialogului intercultural. Pentru ca activitățile culturale să aibă un impact mai mare, transferul de cunoștințe și expertiză între organizațiile din România și Statele Donatoare este încurajat, împreună cu producția în comun a evenimentelor artistice.

Solicitanți eligibili

 • instituție publică de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă, filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.);
 • ONG.

Suma totală alocată prezentului apel de proiecte este de 2.000.000 Euro, compusă din:

 • 1.700.000 Euro (85%) – contribuția Mecanismului Financiar SEE 2014-2021;
 • 300.000 Euro (15%) – contribuția națională.

Alocare financiară: între 50.000 și 200.000 euro.

Activități eligibile:

 • inițiative de artă contemporană (artă plastică, artă dramatică, muzică, etc.) desfășurate la nivel local, regional, național sau internațional;
 • producții artistice rezultate ca urmare a documentării istoriei culturale a minorităților și grupurilor sociale, etnice și culturale*;
 • abordări inovative ale patrimoniului cultural ce vizează dezvoltarea  publicului;
 • schimb de experiență, know-how și bune practici în sectoarele culturale și creative cu entități din statele donatoare;
 • inițiative ce vizează mobilitatea artiștilor/profesioniștilor din sectoarele culturale și creative și/sau a lucrărilor acestora;
 • inițiative ce vizează dezvoltarea potențialului de angajare în cadrul sectoarelor culturale și creative;
 • inițiative ce vizează dezvoltarea sau actualizarea competențelor și abilităților artiștilor și profesioniștilor activi în sectoarele culturale și creative, adaptate unui mediu în continuă schimbare;
 • activități de instruire formală și non-formală, mentorat, job shadowing, etc. vizând dezvoltarea profesională a membrilor echipei de proiect;
 • dezvoltarea de noi produse și servicii culturale și introducerea lor pe piață;
 • inițiative ce vizează creșterea incluziunii și conștientizării publice cu privire la diversitatea culturală;
 • implementarea de modele inovatoare de afaceri în sectoarele culturale și creative, care să contribuie la dezvoltarea locală a comunităților;
 • susținerea dezvoltării locale prin abordări interdisciplinare.

NU SUNT COMENTARII

Transmiteti un mesaj

thirteen + 10 =