Rata șomajului în Moldova în 2019 rămâne la cote alarmante

Republica Moldova este o țară aflată într-un proces de tranziție complex de la comunism spre democrație. Acest proces se suprapune, într-o bună măsură, cu procesul de integrare europeană al Republicii Moldova, proces ce a devenit prioritar pentru decidenții politici de la Chișinău începând cu anul 2009. Cu toate acestea însă, foarte multe domenii de activitate din Republica Moldova au nevoie de numeroase îmbunătățiri pentru că țara să poată fi admisă, într-un final, în Uniunea Europeană.

O serie de probleme macină țara și îngreunează tranziția spre democrație a Republicii Moldova. Din cauza multiplelor probleme de ordin intern, Republica Moldova este foarte departe de a putea deveni membră UE. Această perspectivă sumbră referitoare la visul Chișinăului de a adera la Uniunea Europeană este valabilă nu doar pentru o proiecție pe termen scurt, ci și pe durată medie.

Una dintre problemele importante cu care se confruntă Republica Moldova în momentul de față este problema șomajului ridicat și a lipsei implicării persoanelor tinere (15-29 de ani) fie în activități economice, fie în alte activități (inclusiv orice formă de învățământ). Lipsa de ocupație pentru un segment atât de important al societății duce la o criză societală profundă în Republica Moldova. Această situație nefavorabilă duce la creșterea abandonului școlar în Republica Moldova. Printre alte probleme de ordin social ar fi rata șomajului în rândul acestei categorii sociale. De asemenea, lipsă integrării tinerilor în diverse activități duce la menținerea la cote ridicate a criminalității în Republica Moldova și alte probleme. Pe lângă repercusiunile asupra societății moldovenești, o atare stare de fapt perpetuează o puternică instabilitate economică a țării și îngreunează parcursul european al Republicii Moldova.

În primele două trimestre ale anului 2019 rata șomajului a rămas la cote ridicate

Datele oficiale furnizate de către Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova, preluând informații de la Biroul Internațional al Muncii, arată că numărul estimat al șomerilor a fost de 69,6 mii persoane în trimestrul I și de 42,0 mii persoane în trimestrul II al anului 2019. Transpuse în procentaje, aceste date arată o situație nefavorabilă Republicii Moldova în această privință. Datele oficiale arată că șomerii au reprezentat 7,7% în trimestrul I și 4,5% în trimestrul II al anului 2019. În rândul bărbaților rata șomajului a cunoscut cote mai ridicate (această ridicându-se la cota de 8,9% în trimestrul I și 5,7 în trimestrul II ). În același timp însă, rata șomajului în rândul femeilor a fost mai scăzută și a atins cota de 6,5% în trimestrul I și 3,1% în trimestrul II al anului în curs. Datele arată o rată mai mare a angajării în cadrul câmpului muncii în rândul femeilor din Republica Moldova comparativ cu gradul de ocupare al bărbaților. Totodată însă, rata șomajului este mai scăzută în mediul urban decât la sat. În primele două trimestre ale anului în curs, șomerii au reprezentat 5,4% (primul trimestru) și 5,1% (al doilea trimestru al anului în curs). În același timp însă, rata șomajului în mediul rural este mai ridicată și a reprezentat 9,7% în primul trimestru și 3,9% în cel de-al doilea trimestru al anului în curs. După cum se poate observa din aceste date, situația în mediul urban este ceva mai stabilă decât cea de la sat. Acest lucru este reflectat în rata mai mică a șomajului în oraș comparativ cu datele privind șomajul în mediul rural, precum și în stabilitatea ratei șomajului în mediul urban comparativ cu mediul rural (5,4% și 5,1% în trimestrele I și II la oraș comparativ cu 9,7% si 3,9% la sate în primele două trimestre ale anului în curs).

Oficial: rata șomajului scade în Republica Moldova

Potrivit datelor oficiale furnizate de către Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova, rata șomajului din această țară a scăzut de la 4,9% în 2015 la 3,0% în 2018. La nivel oficial, statisticile arată că situația referitoare la rata șomajului din Republica Moldova a cunoscut o ameliorare oarecare în ultimii patru ani (2015-2018)ii.

Rata șomajului rămâne ridicată în rândul persoanelor tinere (15-29 de ani)

O situație deosebit de gravă este înregistrată în ceea ce privește gradul de implicare a populației tinere (15-29 de ani) în procesul de muncă. Datele oficiale arată faptul că în primele două trimestre ale anului în curs rata șomajului a constituit 13,7% în trimestrul I și 8,9% în trimestrul al doilea al anului în curs. Aceste date arată faptul potrivit căruia populația tânără a Republicii Moldova este implicată foarte puțin în cadrul procesului economic din Republica Moldova.

Posibilă evoluție a situației în Republica Moldova

Datele prezentate nu ne fac să credem că situația din Republica Moldova se va ameliora în viitorul apropiat. Dacă guvernul de la Chișinău nu va lua măsuri urgente vizavi de acest subiect, situația va fi complicată în continuare. Problema cea mai importantă este faptul că segmentul de populație cel mai afectat de situația instabilă privind piața locurilor de muncă din Republica Moldova va fi cel al persoanelor tinere, adică al celor cu vârsta cuprinsă între 15 și 29 de ani. Lipsa de implicare a unei părți din această categorie în procesul muncii din Republica Moldova va contribui la agravarea situației multora dintre tinerii din Republica Moldova. Pentru a evita astfel de scenarii, guvernul de la Chișinău ar trebui să înceapă să pună bazele unor schimbări de durată în piața muncii din Republica Moldova.

NU SUNT COMENTARII

Transmiteti un mesaj

two + 17 =