Republica Moldova: Numărul locuințelor date în exploatare a crescut în ultimul ani

volumul lucrarilor de constructii

Datele furnizate de către Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova ne arată faptul potrivit căruia în lunile ianuarie-iunie 2019 au fost date în exploatare 3676 locuințe (apartamente și case individuale de locuit) cu suprafața totală de 271,1 mii m², ceea ce înseamnă o creștere cu 30,3% față de perioada similară a anului 2018ii

Anul 2018 mai slab atât în comparație cu anul 2017, cât și, cel mai probabil, cu anul 2019

Anul trecut, potrivit datelor oficiale, a reprezentat o perioadă de regres in ceea ce privește numărul locuințelor date în exploatare dacă analizăm în comparație cu anul 2017. În această ordine de idei se cuvine a menționa faptul potrivit căruia Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova informează că în anul 2018 au fost date în exploatare 7301 locuințe (apartamente și case individuale de locuit) cu suprafața totală de 551,4 mii m², în scădere cu 21,3% față de nivelul înregistrat în anul 2017iii.

Cele mai multe locuințe au fost date în exploatare în mediul urban

Revenind însă la situația înregistrată în anul 2018 trebuie remarcat că, așa cum era de așteptat, cele mai multe locuințe au fost date în exploatare în mediul urban. Potrivit datelor furnizate de Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova în mediul urban au fost date în exploatare 3287 locuințe cu suprafața totală de 224,5 mii m², ceea ce constituie cu 29,4% mai mult față de ianuarie-iunie 2018. În mediul rural, în ianuarie-iunie 2019 au fost date în exploatare 389 locuințe cu suprafața totală de 46,6 mii m² sau cu 34,7% mai mult față de aceeaşi perioadă a anului 2018.

Datele oficiale arată o evoluție sinuoasă a volumului investițiilor în domeniul imobiliar în anul 2018 comparativ cu anul 2017. Statisticile oficiale ne oferă date referitoare la două categorii de investiții relaționate de domeniul imobiliar: clădiri rezidențiale și clădiri nerezidențiale. În cazul clădirilor rezidențiale, observăm faptul potrivit căruia în anul 2018 investițiile au constituit 3,61 miliarde lei moldovenești, ceea ce înseamnă un total de 97,4% comparativ cu nivelul anului 2017. O oarecare îmbunătățire este observată în cazul investițiilor în clădirile nerezidențiale unde în anul 2018 investițiile au constituit 5,43 miliarde lei moldovenești, ceea ce înseamnă 105% comparativ cu anul 2017iv.

Creșterea numărului locuințelor date în exploatare în Republica Moldova poate însemna stabilizarea fluxului migrațional in rândul cetățenilor moldoveni

Datele oficiale par să ateste o ameliorare a fluxului migrațional din Republica Moldova. Este posibil ca acest aspect să însemne diminuarea numărului acelor moldoveni care pleacă la muncă peste hotare și, totodată, pune bazele stabilirii unora dintre aceștia acasă. Se pare că acest proces este observat în mediul urban cu precădere, dar este posibil ca acesta să capete amploare pe viitor.

Creșterea investițiilor în clădirile nerezidențiale este un plus pentru Republica Moldova

Faptul că volumul investițiilor în clădirile nerezidențiale a crescut în 2018 comparativ cu 2017 este îmbucurător. Majorarea investițiilor în acest sector al domeniului imobiliar înseamnă faptul că tot mai mulți agenți economici din Republica Moldova au nevoie de spațiu pentru a își desfășura activitatea. Acest aspect poate însemna faptul că numărul angajaților din Republica Moldova este în creștere, ceea ce este un aspect pozitiv pentru economia țării.

Este foarte important că guvernul de la Chișinău să creeze condițiile necesare pentru sporirea investițiilor în domeniul imobiliar

Aceasta este concluzia pe care o putem trage pornind de la cele relatate mai sus. Decidenții politici de la Chișinău au nevoie clară pentru a asigura un climat de siguranță de dezvoltare pentru domeniul imobiliar și pentru a asigura continuitatea investițiilor în acest domeniu.

Cazacu Gheorghe


i http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6444&parent=0

ii http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6442&parent=0

iii http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6423

iv http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6426

NU SUNT COMENTARII

Transmiteti un mesaj

4 × 1 =