Republica Moldova – dependentă în continuare de importul de resurse energetice

law

Datele oficiale furnizate de către Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova arată că la nivelul anului 2019 situația referitoare la importul de resurse energetice nu a suferit modificări față de anii precedenți, țara fiind în continuare dependentă de importul de resurse energetice. Printre resursele critice pe care Republica Moldova trebuie să le importe în proporție de 100% se numără gazele naturale, curentul electric și resursele petroliere. Acestea sunt exact acele resurse critice pentru orice economie națională.

Consumul de resurse energetice a crescut în Republica Moldova în 2018i

Datele oficiale furnizate de către Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova atestă o creștere a consumului de resurse energetice în 2018 comparativ cu anii precedenți. Potrivit datelor oficiale, în 2018 consumul intern brut a crescut la unele categorii de resurse energetice. Una dintre cele mai importante categorii de resurse energetice este reprezentată de resursele petroliere. În ceea ce privește acest tip de resurse, în 2018 consumatorii moldoveni au utilizat cu 8,5% mai mult decât în 2017. Situația este similară și în cazul consumului de gaze naturale unde creșterea a constituit 8,8% în aceeași perioadă de referință. Creșterea este ceva mai consistentă în cazul consumului de curent electric. Aici observăm faptul că în 2018 creșterea a fost de 12,6% comparativ cu anul 2017ii. Aceste date atestă foarte clar faptul că Republica Moldova are nevoie de tot mai multe resurse pentru consumul intern. Pe fondul acestei situații se creează o mare problemă pentru că Republica Moldova nu este un producător de resurse energetice, ci doar un consumator. În cele ce urmează voi oferi câteva exemple pentru a arăta că Republica Moldova importă în cea mai mare măsură necesarul de resurse energetice consumabile în interiorul țării, după care voi sublinia pericolul pe care îl comportă dependența de importul de resurse energetice care, în mare parte, provin din Federația Rusă.

Figura 1. Consumul Intern Brut pe principalele resurse energeticeiii

Republica Moldova importă necesarul de resurse energetice consumabile pe piața sa internăiv

Datele oficiale arată că Republica Moldova importă necesarul de resurse energetice, producția internă fiind nesemnificativă. Dacă este să ne raportăm la consumul de curent electric, atunci trebuie precizat faptul potrivit căruia consumul intern este asigurat în mare parte de importuri sau de acele cantități procurate din alte surse. Datele pentru perioada 2015-2017 arată că producția primară de curent electric reprezintă maxim 25% din consumul intern brut în perioada menționată mai sus. În același timp însă, 3/4 din necesarul de consum intern sunt asigurate de volumul de curent electric importat, precum și de curentul cumpărat din alte surse.
În ceea ce privește consumul de produse petroliere, trebuie menționat faptul că întregul necesar de consum intern este importat.

Figura 2. Consumul intern brut de energie electricăv

Figura 3. Importul și consumul intern brut de produse petrolierevi


Securitatea energetică a Republicii Moldova este periclitată de importul masiv de resurse electronice

Datele prezentate mai sus arată faptul că securitatea energetică a Republicii Moldova este serios afectată de lipsa de producție în cazul unor resurse energetice precum curentul electric, gazele naturale și produsele petroliere, precum și de faptul că aceste resurse trebuie importate. Aici se mai adaugă faptul că, în cea mai mare parte, aceste resurse sunt procurate doar din Federația Rusă. Această stare de fapt periclitează securitatea energetică a Republicii Moldova din mai multe motive:

  • Dependența excesivă a Republicii Moldova de resursele energetice rusești.
  • Lipsa posibilității pentru Guvernul de la Chișinău de a negocia prețurile cu care aceste resurse și livrate în Republica Moldova.
  • Deținând monopolul asupra pieței energetice moldovenești, Rusia jonglează cu prețurile pentru resursele energetice după bunul lor plac.

Ce se poate face?

În momentul de față nu se poate discuta despre posibilitatea de soluționare rapidă a lacunelor din domeniul securității energetice. Guvernul moldovean trebuie să ia în calcul nevoia stringentă de a găsi surse alternative de aprovizionare pentru unele resurse precum gazele naturale și produsele din petrol. O altă soluție pe termen lung ar fi sporirea producției de curent electric atât prin metode convenționale, precum și prin metode alternative (energia solară sau energia eoliană). Până la descoperirea unor alternative este clar faptul că Republica Moldova va rămâne dependentă de resursele energetice rusești.

Gheorghe Cazacu


NU SUNT COMENTARII

Transmiteti un mesaj

seventeen − six =