Colegiul de Inginerie de la Strășeni – cea mai bună soluție pentru pregătirea specialiștilor în automotive

  Republica Moldova se află într-un proces de schimbare în care toate procesele de ordin economic, social, politic, civic au cunoscut o dinamică inovativă în vederea adaptării la condițiile date.

  Totodată, deschiderea noilor locuri de muncă în Zonele Economice Libere din R. Moldova, ca urmare a investițiilor rezidenților din sectorul automotive, a condus la sporirea cererii în vederea angajării specialiștilor care se află la frontiera dintre mecanică și electronică.

  Calitatea forței de muncă din R. Moldova

  În acest context, R. Moldova este pe cale să-și piardă avantajul competitiv pe care îl are, având în vedere forța de muncă ieftină, disponibilă și relativ calificată. Problema constă în neconcordanța cererii forței de muncă cu oferta sistemului educațional, precum și nivelul de pregătire al specialiștilor care, după absolvirea studiilor, nu dispun de calități și abilități necesare angajatorului.

  Referindu-se la calitatea forței de muncă, domnul Marin Ciobanu, administratorul principal al Zonei Economice Libere „Bălți” consideră că „abilitățile și capacitățile profesionale ale angajaților oricărei întreprinderi, indiferent de industrie sau domeniu de activitate, reprezintă factorul-cheie de succes al acesteia. Performanța și gradul înalt de competitivitate al întreprinderilor, în special al celor producătoare, cu potențial de export, constituie acea temelie care asigură o dezvoltare economică durabilă și ascendentă a R. Moldova”.

  De aceea, modernizarea educației prin racordarea acesteia cu necesitățile pieței muncii, constituie o condiție inerentă în contextul fenomenului negativ al migrației cu care se confruntă Republica Moldova.

  Colegiul de Inginerie din Strășeni – soluție la lipsa specialiștilor calificați

  O soluție în acest sens este învățământul dual – o formă de organizare a învățământului profesional ce se desfășoară în baza unui contract de muncă și combină pregătirea profesională ce se organizează de un operator economic cu pregătirea organizată în cadrul unei unități de învățământ. Astfel, responsabilitatea privind organizarea și funcționarea este partajată între agentul economic și instituția de învățământ.

  Indiferent de forma de învățământ, tinerii ar trebui să primească în școală competențele necesare (cunoștințe, abilități, deprinderi, aptitudini), care să le permită accesul în piața muncii, în cazul în care nu-și continuă studiile în instituții superioare de învățământ.

  Având la bază aceste premise a fost înființat Colegiul de Inginerie de la Strășeni, care este prima instituţie din Republica Moldova în care se implementează învăţământul profesional-tehnic în sistem dual la nivel de colegii, preluat de la modelul german. Misiunea principală a acestei instituții este de a realiza un învățământ modern-formativ prin îmbinarea domeniilor de studiu fundamentale cu cele aplicative, care să contribuie nemijlocit la acumularea cunoștințelor teoretice și practice, precum și la dezvoltarea competențelor profesionale necesare.

  Sistemul german de învățământ dual a fost ales deoarece acest sistem reprezintă o îmbinare armonioasă între instruirea profesională practică şi pregătirea teoretică solidă, în ideea că acestea reprezintă pilonii unei economii prospere.

  În această ordine de idei, sistemul dual implementat în cadrul Colegiului de Inginerie din Strășeni oferă posibilitatea absolvenților de liceu să îmbine pregătirea teoretică cu cea practică, acesta fiind o alternativă atractivă pentru studiile universitare.

  Oferta de studii a Colegiului de Inginerie din Strășeni

  Alternarea etapelor de studii teoretice cu cele practice în halele şi birourile întreprinderilor va conduce la integrarea lejeră în companie după absolvire.

  În subsidiar trebuie adăugat că acest sistem de pregătire profesională prevede un statut dublu al studentului: el va face studii teoretice în cadrul Colegiului de Inginerie și concomitent va fi angajat la una dintre întreprinderile-partenere ale proiectului, unde, pe durata practicii, va presta sarcinile unui angajat. Astfel sporește probabilitatea ca, după absolvire, studenții să fie angajați pe o perioadă nedeterminată la întreprinderea data.

  La Colegiul de Inginerie de la Strășeni pot da admitere doar absolvenții de liceu, atât cu diplomă de bacalaureat cât și fără această diplomă (în schimb cu un certificat de studii liceale).

  Durata studiilor la Colegiul de Inginerie constituie 2 ani. Fiecare semestru are un segment teoretic şi un segment practic integrat în planul de studiu, ce cuprinde, de regulă, douăsprezece săptămâni. Segmentele de studiu sunt ajustate reciproc atât din punct de vedere al conţinutului cât şi al procesului organizaţional.

  Colegiul are două programe de studii:

  • Inginerie Mecanică/Mecatronică” care pregătește specialiști pentru calificarea tehnician mecatronică. Aceștia vor fi capabili să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în funcțiune, întreținere, exploatare și reparare a sistemelor mecatronice.
  • Utilaj tehnologic industrial şi accesorii”, pentru calificarea operator la mașini cu comandă numerică ce asigură absolventului capacitatea de a executa repere de complexitate medie, prin utilizarea, programarea și deservirea specifică a mașinilor-unelte cu comandă numerică. Activitățile desfășurate de aceasta implică cunoașterea mașinilor semiautomate și automate destinate operațiilor specifice, atât din punct de vedere funcțional cât și instrucțiunilor și procedurilor de lucru aferente acestora, conform prevederilor din documentația tehnică.

  Pregătirea tehnică generală, este completată cu discipline care să asigure folosirea cu succes a proiectării și prelucrării asistate de calculator. Discipline economice ce sunt absolut necesare pentru formarea unei vederi largi asupra producției și desfacerii produselor industriale.

  Sălile de curs și laboratoarele sunt echipate la cele mai înalte standarde, la acest aspect contribuind și companiile partenere prin donarea de fonduri necesare achiziționării de echipamente specifice sau chiar prin donarea de echipamente.

  În cadrul Colegiul de Inginerie se pune accentul pe învățarea practică cu produse reale și sisteme de învățare orientate spre industrie. În acest scop, elevul trece printr-o perioadă de pregătire teoretică, urmată de punerea în aplicare a celor învățate în laboratoarele Colegiului:

  • Laboratorul de desen tehnic;
  • Laboratorul de metrologie, care are destinația de a executa măsurări de precizie a: mărimilor geometrice (lungimi, unghiuri), stării suprafețelor (rugozitatea), abaterilor de formă și poziție. Laboratorul de metrologie include o sală de instruire teoretică și practică dotat cu instrumente clasice, precum și instrumente moderne cu posibilitatea achiziției datelor în calculator. Laboratorul este dotat cu instrumente și echipamente de diferită precizie și destinație printre care pot fi menționate Scanerul 3D ATOS Core și Rugozimetrul digital Surftest SJ-210 MITUTOYO.
  • Laboratorul de informatică aplicată;
  • Laboratorul de electrotehnică și electronică industrială, care are destinația de a pregăti forță de muncă calificată pentru industria electronică și electrotehnică. Dotarea laboratorului este orientată spre însușirea prin practică a circuitelor electronice. Acest aspect este important pentru industrie pentru că procesul didactic este orientat pentru instruirea pentru mentenanță tehnică a dispozitivelor electronice cât și pentru lucrul în cadrul producerii de dispozitive electronice;
  • Laboratorul de acționări pneumatice și hidraulice, unde sunt prezente tehnologiile de automatizări de ultima ora ale companiilor care sunt lideri mondiali, gama de echipamente acoperind un spectru larg de automatizări: pneumatică, electropneumatică, hidraulică, electronică, electrotehnică, senzori, robotică, tehnologie CNC, PLC și fieldbus, producția și ingineria proceselor;
  • Laboratorul de tehnologii avansate de fabricare pe mașini CNC, unde imprimarea 3D este utilizată pentru o gamă largă de sarcini, cum ar fi proiectarea și testarea prototipurilor și a produselor finite într-un timp mai scurt.

  Într-o perioadă în care nivelul de pregătire al specialiștilor care, după absolvirea studiilor, nu dispun de calități și abilități necesare angajatorului, marele avantaj al Colegiului de Inginerie din Strășeni constă în faptul că datorită unui parteneriat eficient cu companiile-partenere, asigură atât pregătirea profesională a viitorilor angajaţi, cât şi oferă un loc de muncă în condiții avantajoase în R. Moldova.

  NU SUNT COMENTARII

  Transmiteti un mesaj

  2 − one =