BCE: rata anuală a inflației în zona euro s-a majorat la 1,5% în luna februarie 2019, de la 1,4% în ianuarie

economia

Pe baza unei evaluări riguroase a perspectivelor economice și a celor privind inflația, Consiliul guvernatorilor a BCE a adoptat o serie de decizii de politică monetară cu ocazia ședinței de politică monetară din data de 7 martie.

Deteriorarea datelor economice sugerează o moderare considerabilă a ritmului expansiunii economice, care se va prelungi și în anul curent, deși există indicii potrivit cărora unii dintre factorii interni idiosincratici care inhibă creșterea economică încep să se disipeze.

Persistența incertitudinilor legate de factori geopolitici, a amenințării protecționismului și a vulnerabilităților de pe piețele emergente pare să marcheze sentimentul economic. Totodată, inflația de bază continuă să înregistreze niveluri modeste. Ritmul mai scăzut de creștere economică încetinește ajustarea inflației către obiectivul Consiliului guvernatorilor.

Pe de altă parte, condițiile avantajoase de finanțare, dinamica favorabilă a pieței forței de muncă și dinamizarea câștigurilor salariale continuă să sprijine expansiunea zonei euro și intensificarea graduală a presiunilor inflaționiste.

În acest context, Consiliul guvernatorilor a hotărât să își ajusteze semnalele privind orientarea viitoare a ratelor dobânzilor reprezentative ale BCE, astfel încât să reflecte anticipațiile acestuia privind „menținerea acestora la nivelurile actuale cel puțin până la sfârșitul anului 2019 și, în orice caz, atât timp cât va fi necesar pentru a asigura convergența în continuare susținută a ratelor inflației către niveluri inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu”, reiterând totodată semnalele privind orientarea viitoare a reinvestirilor.

De asemenea, Consiliul guvernatorilor a hotărât să lanseze o nouă serie de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (OTRTL-III) și să continue efectuarea tuturor operațiunilor de creditare sub forma unor licitații cu rată fixă a dobânzii și alocare integrală cel puțin până la încheierea perioadei de aplicare a rezervelor minime obligatorii care începe în luna martie 2021. Aceste decizii au fost adoptate pentru a asigura menținerea ratelor inflației pe o traiectorie susținută către niveluri inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu.

Ritmul creșterii economice la nivel mondial a continuat să se tempereze în ultima parte a anului 2018.

Dinamica activității economice globale este preconizată să se reducă în 2019, însă să se stabilizeze pe termen mediu.

Pierderea de ritm a fost mai pronunțată în sectorul prelucrător, ceea ce a determinat o decelerare abruptă la nivelul schimburilor comerciale internaționale. Incertitudinile sporite pe plan mondial legate de disputele comerciale, tensiunile financiare consemnate vara trecută în economiile de piață emergente și indiciile privind o creștere economică mai lentă în China au contribuit la încetinirea avansului economic și a schimburilor comerciale pe plan mondial. Chiar dacă se anticipează că aceste influențe nefavorabile vor afecta în continuare economia mondială în anul în curs, se așteaptă o oarecare susținere din partea recentelor măsuri de politică economică.

Se preconizează că schimburile comerciale internaționale vor înregistra o pierdere mai semnificativă de ritm în 2019, iar pe termen mediu o creștere în concordanță cu activitatea economică. Se anticipează că presiunile inflaționiste pe plan internațional se vor menține limitate, într-un context caracterizat prin acumularea riscurilor în sensul decelerării activității economice globale.

Ratele dobânzilor fără risc pe termen lung au scăzut după ședința Consiliului guvernatorilor din luna decembrie 2018, în contextul deteriorării perspectivelor macroeconomice și al încetinirii percepute a ritmului de înăsprire a politicii monetare în Statele Unite.

Prețurile activelor cu grad de risc din zona euro, precum acțiunile și obligațiunile corporative, au consemnat o redresare pe fondul ameliorării percepției asupra riscurilor, parțial datorită optimismului sporit privind negocierile referitoare la schimburile comerciale internaționale. Pe piețele valutare, euro s-a depreciat, în linii mari, în termeni efectivi nominali.

În trimestrul IV 2018, creșterea PIB real în zona euro s-a menținut scăzută, situându-se la 0,2% față de intervalul precedent.

Cele mai recente date sugerează menținerea unor ritmuri moderate de creștere pe termen scurt. Datele recente au fost în continuare nefavorabile, în special în sectorul prelucrător, reflectând încetinirea cererii externe, la care s-au adăugat o serie de factori specifici unor țări și sectoare. Impactul acestor factori se dovedește a fi de durată relativ mai îndelungată, ceea ce sugerează că perspectivele creșterii economice pe termen scurt vor fi mai modeste decât se anticipa anterior. Privind în perspectivă, se preconizează o corecție a efectului acestor factori nefavorabili.

Expansiunea economică în zona euro va continua să fie sprijinită de condițiile favorabile de finanțare, de creșterea în continuare a ocupării forței de muncă și de majorările salariale, precum și de expansiunea actuală – deși într−un ritm ușor mai lent – a activității economice globale.

Această evaluare se reflectă, în linii mari, în proiecțiile macroeconomice pentru zona euro ale experților BCE din luna martie 2019.

Proiecțiile preconizează un ritm anual de creștere a PIB real de 1,1% în anul 2019, 1,6% în 2020 și 1,5% în 2021.

Comparativ cu proiecțiile macroeconomice ale experților Eurosistemului din luna decembrie 2018, perspectivele creșterii PIB real au fost revizuite în sens semnificativ descendent pentru 2019 și ușor descendent pentru 2020. Balanța riscurilor la adresa perspectivelor creșterii economice pentru zona euro este încă înclinată în sensul unui nivel mai redus al acesteia, pe seama persistenței incertitudinilor legate de factori geopolitici, a amenințării protecționismului și a vulnerabilităților pe piețele emergente.

Potrivit estimării preliminare a Eurostat, rata anuală a inflației IAPC în zona euro s-a majorat la 1,5% în luna februarie 2019, de la 1,4% în ianuarie.

Pe baza cotațiilor futures actuale ale petrolului, este probabilă menținerea inflației totale în jurul nivelurilor actuale, urmată de scăderea acesteia către finele anului. Măsurile inflației de bază rămân, în general, la valori modeste, însă presiunile generate de costurile cu forța de muncă s-au intensificat și s-au extins, pe fondul nivelurilor ridicate ale gradului de utilizare a capacităților de producție și al înăspririi condițiilor pe piața forței de muncă. Privind în perspectivă, se anticipează intensificarea treptată a inflației de bază pe termen mediu, susținută de măsurile de politică monetară ale BCE, de continuarea expansiunii economice, precum și de dinamizarea câștigurilor salariale.

Această evaluare se reflectă, în linii mari, și în proiecțiile macroeconomice pentru zona euro ale experților BCE din luna martie 2019, care anticipează că rata anuală a inflației IAPC se va situa la 1,2% în 2019, 1,5% în 2020 și 1,6% în 2021.

Comparativ cu proiecțiile macroeconomice ale experților Eurosistemului din luna decembrie 2018, perspectivele privind inflația IAPC au fost revizuite în sens descendent pe parcursul orizontului de proiecție, reflectând îndeosebi perspectivele mai modeste ale creșterii economice pe termen scurt. Inflația IAPC anuală, exclusiv produse energetice și alimente, se va situa, conform proiecțiilor, la 1,2% în 2019, 1,4% în 2020 și 1,6% în 2021.

Dinamica masei monetare și cea a creditului s-au temperat în luna ianuarie 2019, însă condițiile de finanțare a băncilor și condițiile de creditare s-au menținut favorabile.

NU SUNT COMENTARII

Transmiteti un mesaj

four × 1 =