Finanțare nerambursabilă pentru proiectele culturale clujene

antreprenoriat

În anul 2019, asociațiile clujene, și nu numai, pot să primească finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Primăriei Cluj-Napoca dacă vor veni până la 5 februarie cu proiecte si acțiuni culturale eligibile.

Bugetul pentru proiectele culturale care vor fi depuse la domeniile/liniile de program de mai jos este de 10.000.000 lei:

 • 6.1. Proiecte culturale, artistice, educaționale, realizate de către fundații sau asociații întemeiate în baza OG 26/2000, în parteneriat cu instituții publice de cultură și/sau de învățământ, având sediul în municipiul Cluj-Napoca;
 • 6.2. Proiecte derulate în cadrul Programului CLUJ NEVER SLEEPS;
 • 6.3. Proiecte de tineret;
 • 6.4. Proiecte culturale regionale;
 • 6.5. Proiecte culturale locale;
 • 6.7. Proiecte „Cluj 100”.

Totodată, proiectele depuse la linia de program „6.6. Proiecte cu caracter social” au un buget de 500.000 lei.

Finanțarea asigurată de Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca va fi de maximum 90% din bugetul total al proiectului.

Proiectele culturale depuse spre a fi selectate vor contribui la îndeplinirea următoarelor obiective generale:

 • încurajarea creației artistice și a producțiilor culturale inovatoare, interdisciplinare, participative, a celor care contribuie la dezvoltarea socială și urbană;
 • sprijinirea dezvoltării sectorului cultural clujean;
 • dezvoltarea sinergiilor între domeniul cultural și alte domenii ale vieții publice clujene – educație, cercetare, coeziune socială etc;
 • promovarea dialogului intercultural și punerea în valoare a diversității etnoculturale;
 • încurajarea inițiativelor experimentale, inovatoare, originale; păstrarea și punerea în valoare a patrimoniului, a valorilor culturale tradiționale;
 • încurajarea schimburilor culturale, a coproducțiilor, creșterea mobilității creatorilor și a produselor culturale; dezvoltarea cooperării locale, regionale, naționale și internaționale;
 • dezvoltarea publicului și creșterea accesului la actul de cultură, sprijinirea educației culturale pe întreg parcursul vieții;
 • dezvoltarea cercetării în domeniul cultural și în domeniile de intersecție dintre cultură și alte domenii, elaborarea de studii, rapoarte și strategii în domeniul cultural;
 • creșterea vizibilității și notorietății municipiului Cluj-Napoca și a scenei culturale clujene;
 • sprijinirea tinerelor talente;
 • creșterea expertizei și profesionalismului sectorului cultural, sprijinirea dezvoltării organizaționale a operatorilor culturali clujeni.

Data limită de depunere a dosarelor cu proiectele de finanțare nerambursabilă este 5 februarie 2019, la Registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca, într-un exemplar precum și electronic (CD) sau online pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro secțiunea Administrație – Servicii online – Depune cereri – Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive sau www.edirect.e-guvernare.ro. Evaluarea și selecția dosarelor depuse se va efectua în perioada 6 februarie – 15 martie 2019. Soluționarea contestațiilor depuse se va face de către Comisia de soluționare a contestațiilor, în condițiile legii.

În anul fiscal 2018, asociațiile de cultură au primit, în cele două sesiuni de alocări de fonduri nerambursabile de la bugetul local, 12,2 milioane de lei. Distribuția acestor fonduri s-a realizat după criteriile stabilite de Primăria Cluj-Napoca, criterii care au avantajat anumite asociații în defavoarea altora, astfel Ziar de Cluj scrie că „Asociația Sfântul Nectarie, care se ocupă de bolnavi aflați în fază terminală a fost ajutată cu o sumă mai mică decât festivalul Asociației Hara bugetat cu 190.000 lei”.

NU SUNT COMENTARII

Transmiteti un mesaj

three × 2 =