Economia Republicii Moldova mai puternică după doi ani de la implementarea Acordului de Asociere și a Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător

moldova

La doi ani de la intrarea în vigoare a Acordului de Asociere și de la implementarea Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC[i]/DCFTA) au apărut primele semne clare că economia Republicii Moldova este într-o tendință clară de creștere. Același lucru se poate spune și despre creșterea exporturilor și a importurilor realizate de Moldova în ultimii doi ani: exporturile RM au însumat 2,4 miliarde dolari SUA în 2017[ii].

Exporturile de produse moldovenești au crescut în ultimii doi ani

Datele oficiale prezentate de Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova arată că exporturile de mărfuri în anul 2017 au totalizat 2,4 miliarde dolari SUA, volum superior celui realizat în 2016 cu 18,6%[iii]. Chiar dacă evoluția economiei moldovenești a fost influențată negativ de instabilitatea situației politice din Republica Moldova[iv], precum și de criza bancară internațională, devalorizarea leului moldovenesc, condițiile climaterice nefavorabile, exporturile moldovenești au păstrat un ritm de creștere de 6,9% față de anul 2014[v].

Din momentul intrării în vigoare al Acordului de Asociere și a Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător se poate observa o creștere a schimburilor comerciale între Moldova și UE cu 7,7% față de anul 2015[vi]. Pentru lunile ianuarie-noiembrie 2017, exporturile de produse moldovenești în UE au atins cota de 1,43 miliarde dolari SUA[vii]. Datele oficiale arată, de asemenea, o creștere constantă a volumului exporturilor realizate de Republica Moldova. Comparativ cu perioada 2014-2015, unde volumul exporturilor Republicii Moldova înregistrează o scădere de la 2,39 miliarde dolari SUA până la 1,96 miliarde dolari SUA (o scădere de 18% pe fundalul crizei sistemului bancar din Moldova), în perioada  2015-2016 asistăm la o creștere de 4.11% față de anul 2015[viii]. O schimbare mult mai puternică se observă după intrarea în vigoare a Acordului de Asociere și implementarea ZLSAC pe tot teritoriul Republicii Moldova[ix].

Ultimii doi ani aduc o evoluție pozitivă a volumului exporturilor de produse moldovenești în Uniunea Europeană[x]. Dacă la finele anului 2016 volumul total al exporturilor Republicii Moldova se cifrau în jurul cotei de 2,04 miliarde dolari SUA, în ultima parte a anului 2017 observăm că exporturile ajung la cota de 2,42 miliarde dolari SUA (creștere de 15.72% )[xi]. Această tendință este confirmată și de cele mai noi date oficiale publicate de către instituțiile Uniunii Europene[xii].

În linii generale, fluctuațiile exporturilor moldovenești au cunoscut o tendință pozitivă atât în perioada analizată precum și în perioada anterioară intrării în vigoare a Acordului de Asociere și a ZLSAC[xiii]. Dinamica exporturilor Republicii Moldova în ultimii ani este apreciată de către specialiști ca fiind  caracterizată de o tendință pozitivă cu întreruperi periodice[xiv].

Factori ce au influențat dinamica generală a activităților comerciale a Republicii Moldova

Economia Republicii Moldova și evoluțiile comerțului extern pe durata ultimilor ani au fost influențate de mai mulți factori de ordin intern și extern. Printre factorii care au influențat negativ performanța comercială a republicii Moldova se numără: criza bancară, furtul miliardului, devalorizarea leului moldovenesc, aprecierea dolarului, condiții climaterice nefavorabile, scăderea prețurilor internaționale la Unele produse etc. La acestea se adaugă restricțiile comerciale impuse de Federația Rusă, precum și tensiunile de ordin geopolitic la nivel regional ( conflictul armat din estul Ucrainei, sancțiuni economice și restricții comerciale reciproce între Uniunea Europeană și Federația Rusă)[xv].

Un factor care a influențat negativ activitățile comerciale ale Republicii Moldova este reprezentat de frauda bancară care a aruncat în aer sistemul bancar din Republica Moldova începând cu ultimele luni ale anului 2014. Criza bancară a avut repercusiuni negative asupra activităților comerciale ale Republicii Moldova și a forțat UE să stopeze finanțările sale către Republica Moldova[xvi]. Nu în ultimul rând, trebuie menționat faptul potrivit căruia corupția la scară largă în rândul politicienilor moldoveni a constituit o piedică dezvoltării schimburile comerciale[xvii].

La toți acești factori care îngreunează evoluția activități politice și economice a Republicii Moldova se adaugă criza generată de invalidarea alegerilor pentru funcția de primar al Chișinăului[xviii]. Situația tensionată de la Chișinău din ultimele zile a generat deja anumite restricții privitoare la virarea unei prime tranșe de 100 de milioane de euro pentru Republica Moldova[xix]. Încă nu ne putem da seama cu exactitate efectele pe care această criză le va comporta asupra activității comerciale a Republicii Moldova. În acest context, este posibil ca ritmurile de creștere a exporturilor și a importurilor Republicii Moldova să fie atenuate din cauza evenimentelor din ultima perioadă de la Chișinău.

Succesul activităților comerciale moldovenești asigurat de punerea în practică a unor măsuri adecvate

Evoluțiile pozitive ale activităților comerciale ale Republicii Moldova în ultimii ani au fost efectul contextului intern și internațional favorabil (ameliorarea efectelor nocive ale crizei bancare din Republica Moldova, depășirea treptată a crizei economice, stabilizarea situației politice din Moldova) în parte, precum și de un set de reforme aplicate în practică de către decidenții politici de la Chișinău[xx].
Totuși, un rol important în toată această discuție îl are faptul că la finele anului 2016 prin Hotărârea Guvernului nr. 1472 din 30.12.2016 a fost aprobat Planul Național de Acțiuni pentru Implementarea Acordului de Asociere pentru anii 2017- 2019[xxi]. Planul Național de Acțiuni a fost o măsură supusă dezbaterilor și negocierilor cu partenerii occidentali pentru a face ca această platformă să fie conformă prevederilor Acordului de Asociere[xxii]. Această măsură are rolul de a unifica toate eforturile de punere în practică a prevederilor Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană. Această strategie a fost supusă unor revizuiri periodice[xxiii], fapt care a stat la baza îmbunătățirii situației economice din Moldova pe durata anului 2017, lucru consfințit de datele statistice furnizate de Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova[xxiv].

De asemenea, trebuie remarcat faptul că în cadrul Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană în perioada 2017–2019 sunt menționate o serie de acțiuni care ar trebui întreprinse pentru a asigura creșterea economică și pentru a accelera procesul de implementare a Acordului de Asociere. În ceea ce privește dialogul economic  dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană în Planul Național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană în perioada 2017–2019 se face mențiunea că pentru a elabora și a pune în aplicare politicile economice, ambele părți au convenit să coopereze pe marginea:

  1. schimbului de informații privind politicile macroeconomice reformele structurale, precum și rezultatele și perspectivele macroeconomice și strategiile de dezvoltare economică.
  2. analiza în comun a aspectelor economice de interes reciproc.
  3. schimburi de expertiză în sfera macroeconomică macrofinanciară, inclusiv în ceea ce privește finanțele publice, evoluția și reglementările aferente sectorului financiar, politicile și cadrele monetare și cele privind cursul de schimb, asistență financiară externă și statisticile economice[xxv].

De asemenea, pentru a îmbunătății dialogul pe plan economic, în Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană în perioada 2017–2019 se menționează că ar trebui organizat anual un subcomitet pentru cooperare economică și Sectorială[xxvi].

Guvernul de la Chișinău a luat o serie de măsuri care au contribuit la accelerarea procesului de implementare a Acordului de Asociere cu UE. Printre aceste reforme se numără aprobarea constituirii Centrului de Implementare a reformelor (CIR) la data de 18 ianuarie 2017[xxvii].

Progresul în domeniul schimburilor comerciale dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană a fost asigurat, printre altele, de faptul că ambele părți au menținut un dialog constant cu privire la diverse chestiuni de ordin politic și economic[xxviii]. Organizarea la 19 octombrie 2017 a unei reuniri a Comitetului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană a asigurat continuarea dialogului dintre cele două părți și a oferit posibilitatea oficialilor de a face schimb informațional cu privire la situația macro-economică din UE și Moldova[xxix].

Care vor fi tendințele schimburilor comerciale din Republica Moldova în următorul an?

Urmărind situația din ultimul timp din Republica Moldova se poate observa faptul că dinamica activităților de import și de export va continua să crească. Este posibil că această creștere să fie atenuată de situația tensionată de la Chișinău din ultimele săptămâni. Dat fiind acest aspect și dat fiind faptul că în toamna anului 2018 în Republica Moldova vor fi organizate alegeri parlamentare, creșterea volumului de importuri și de exporturi în RM va fi mai lentă decât în ultimii doi ani. În aceste condiții ne putem aștepta la o creștere a exporturilor și a importurilor într-o marjă de 3-5%.

Gheorghe Cazacu


[i] http://mei.gov.md/ro/content/zona-de-comert-liber-cuprinzator-si-aprofundat-rm-ue-zlsac.

[ii] http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Moldova_in_cifre/2018/Breviar_ro_2018.pdf.

[iii] http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Moldova_in_cifre/2018/Breviar_ro_2018.pdf.

[iv] http://dcfta.md/uploads/0/images/large/final-raport-alternativ-de-progres-aa-ipre-24-03-2017.pdf

[v] http://dcfta.md/uploads/0/images/large/evoluyia-fluxurilor-comerciale-rm-ue-dupi-2-ani-de-implementare-zlsac.pdf.

[vi] http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113419.pdf.

[vii] http://www.mfa.gov.md/img/docs/Raport-consolidat-implementarea-2017-PNA-AA-2017-2019.pdf.

[viii] http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Moldova_in_cifre/2018/Breviar_ro_2018.pdf.

[ix] http://dcfta.md/uploads/0/images/large/final-raport-alternativ-de-progres-aa-ipre-24-03-2017.pdf.

[x] https://www.consilium.europa.eu/media/21858/eu-moldova.pdf

[xi] http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Moldova_in_cifre/2018/Breviar_ro_2018.pdf.

[xii] http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113419.pdf.

[xiii] http://dcfta.md/uploads/0/images/large/pb-01-2017-ro.pdf.

[xiv] http://dcfta.md/uploads/0/images/large/pb-01-2017-ro.pdf.

[xv] http://dcfta.md/uploads/0/images/large/evoluyia-fluxurilor-comerciale-rm-ue-dupi-2-ani-de-implementare-zlsac.pdf.

[xvi] http://dcfta.md/uploads/0/images/large/association-implementation-report-on-the-republic-of-moldova-2017-03-10-final.pdf.

[xvii] http://dcfta.md/uploads/0/images/large/association-implementation-report-on-the-republic-of-moldova-2017-03-10-final.pdf.

[xviii] https://www.digi24.ro/stiri/externe/ue/chisinau-fonduri-ue-blocate-din-cauza-invalidarii-alegerilor-957529.

[xix] http://www.ziarulnational.md/oficial-invalidarea-alegerilor-din-chisinau-suspenda-procesul-de-acordare-a-primei-transe-din-cele-100-de-milioane-de-euro-care-urmau-sa-vina-in-r-moldova-de-la-ue/

[xx] http://dcfta.md/uploads/0/images/large/evoluyia-fluxurilor-comerciale-rm-ue-dupi-2-ani-de-implementare-zlsac.pdf.

[xxi] http://www.mfa.gov.md/img/docs/Raport-consolidat-implementarea-2017-PNA-AA-2017-2019.pdf.

[xxii] http://dcfta.md/uploads/0/images/large/association-implementation-report-on-the-republic-of-moldova-2017-03-10-final.pdf.

[xxiii] http://www.mfa.gov.md/img/docs/Raport-privind-implementarea-PNAAA-Sem-I-2017.pdf.

[xxiv] http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Moldova_in_cifre/2018/Breviar_ro_2018.pdf.

[xxv] http://dcfta.md/uploads/0/images/large/plan-de-actiuni-ro.pdf.

[xxvi] http://dcfta.md/uploads/0/images/large/plan-de-actiuni-ro.pdf.

[xxvii] http://www.mfa.gov.md/img/docs/Raport-consolidat-implementarea-2017-PNA-AA-2017-2019.pdf.

[xxviii] http://www.mfa.gov.md/comunicate-presa-md/509603/.

[xxix] http://www.mfa.gov.md/img/docs/Raport-consolidat-implementarea-2017-PNA-AA-2017-2019.pdf.

NU SUNT COMENTARII

Transmiteti un mesaj

two × 2 =