„Activitatea investițională și creșterea economică durabilă în R. Moldova, subminată”

activitatea investițională

Stocul creditelor acordate în Republica Moldova a scăzut cu peste trei miliarde de lei, iar cel al creditelor neperformante a crescut cu circa două miliarde de lei. Acest proces de dezintermediere financiară subminează activitatea investițională și creșterea economică durabilă. În acest context, autoritățile ar trebui să demareze politici complexe în vederea depășirii crizei de încredere dintre bănci și economia reală și stimulării expansiunii creditului bancar.

În contextul acumulării unui excedent enorm de lichidități (circa șapte miliarde de lei) în sectorul bancar, experții consideră imperativă canalizarea acestor resurse în sectorul real în vederea stimulării creșterii economice durabile și non-inflaționiste. În acest sens, Expert-Grup a lansat trei documente de politici care propun soluții în vederea extinderii accesului întreprinderilor la resursele de creditare ale băncilor, impulsionarea creditării pe termen lung, dar și prevenirea eventualelor fraude și activități excesiv de riscante din partea băncilor.

Dumitru Pîntea, economist din cadrul Expert-Grup, consideră că revigorarea pe termen scurt a creditării poate avea loc prin aplicarea unor instrumente de creditare mult mai adaptate activității comerciale cum ar fi cambia, operațiunile de factoring, creditul importator/exportator, scrisori de credit, alte instrumente specifice domeniului „trade finance”.

În vederea stimulării finanțării investițiilor pe termen lung, experții recomandă emiterea valorilor mobiliare de stat (VMS) pe termen lung, sporirea accesului investitorilor privați la piața VMS-urilor, eliminarea politicilor de discriminare a pieței de capital, crearea infrastructurii eficiente pentru intermedierea financiară pe piața nebancară, precum și crearea cadrului pentru apariția noilor intermediari de resurse pe termen lung. La momentul de față, scadența medie ponderată a VMS-urilor aflate în circulație este de 6.5 luni, iar a creditelor noi acordate în 2016 de 29 de luni, ambii indicatori fiind mult sub media regională.

Succesul acestor politici depinde de calitatea colaborării între instituțiile statului, dar și capacitatea de a asigura un cadru macroeconomic stabil și previzibil. Alternativ, orice încercare izolată a autorităților de a aborda una dintre probleme precum scadența scurtă a obligațiunilor de stat sau lipsa fondurilor private de pensii, fără un set de acțiuni clar multidirecțional, se va solda cu eșec. Nu în ultimul rând, expansiunea creditării și extinderea accesului la finanțare trebuie să aibă loc în mod sustenabil și non-inflaționist. În vederea prevenirii eventualelor practici frauduloase sau excesiv de riscante, experții recomandă fortificarea mecanismului de sancționare a băncilor comerciale și ajustarea deplină a acestuia la prevederile Basel III”, a menționat Eugen Ghilețchi, economist din cadrul Expert-Grup.

Subiectul extinderii accesului la finanțe pe termen lung trebuie să devină o preocupare prioritară pentru Guvern, Comisia Națională a Pieței Financiare, dar și Banca Națională a Moldovei (chiar dacă ultima urmărește strategia de țintire a inflației). Excesul de lichidități din sectorul bancar, dar și subdezvoltarea pieței a VMS-urilor și a celei de capital, reprezintă oportunități reale pentru impulsionarea dezvoltării durabile a economiei Moldovei. Prin urmare, este de datoria autorităților vizate să se coalizeze în vederea explorării acestui potential”, a spus Adrian Lupușor, director executiv Expert-Grup.

Per ansamblu, experții consideră că procesul dezvoltării unor soluții viabile trebuie să se orienteze spre trei direcții distincte, și anume:

  • Soluții în vederea diminuării costului resurselor financiare, extinderii termenului de maturitate și dezvoltării instrumentelor financiare noi;
  • Soluții în vederea eliminării și/sau reducerii portofoliilor de credite neperformante;
  • Soluții în vederea optimizării cadrului normativ și procedural aferent activității bancare, inclusiv procesului de creditare (legislația cu privire la gaj și ipotecă, cadrul de reglementare a evaluatorilor etc.).

B.D.

NU SUNT COMENTARII

Transmiteti un mesaj

10 + 7 =