Republica Moldova, cu un deficit la bugetul de stat de 1,2 miliarde

bugetul de stat

Deficitul la bugetul de stat al Republicii Moldova, în primele două luni ale lui 2017, a ajuns la peste 1,2 miliarde de lei, înregistrând o creștere cu circa 400 de milioane doar într-o singură lună. Asta chiar dacă datele Ministerului Finanțelor arată că, în primele două luni ale anului 2017, veniturile totale ale bugetului de stat au constituit 4, 204 miliarde de lei, în fiind în creștere față de aceeași perioadă a anului trecut, cu 26,9 la sută.

Vama aduce cele mai mari venituri

Potrivit statisticilor, cel mai mare generator de venituri la bugetul de stat a fost Serviciul Vamal. Veniturile administrate de către instituție au constituit 2, 621 miliarde de lei, cu 32,2 % mai mult față de perioada similară a anului 2016.

Colectările Serviciului Fiscal de Stat, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2016 de asemenea s-au majorat cu 21,1%, însumând 1,7 miliarde de lei.

Din suma totală de venituri generale și colectate, încasările din impozite și taxe constituie 3, 968 miliarde de lei, ceea ce este cu 27,5 % mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. Încasările din impozite pe venit au crescut cu 14,8% și constituie 565,5 milioane de lei.

Faptul că la sfârșitul lui 2016 au fost efectuate mai multe modificări în legislația fiscală a asigurat statului o bună parte din venituri. Cele mai mari venituri au fost de la încasările din taxa pe valoare adăugată, ținând cont de restituiri, și au constituit 2,272 miliarde de lei (54,0% din veniturile totale). Această creștere se datorează majorării valorii livrărilor la cota standard (20%) efectuate în luna decembrie 2016 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2015.

La fel, s-a înregistrat o creștere a valorii livrărilor impozitate la cota redusă a taxei pe valoare adăugată, determinată de modificarea regimului de impozitare a serviciilor de transport și de distribuție a gazelor naturale în anul 2016 de la cota standard la cota redusă a taxei pe valoarea adăugată. Veniturile din accize, ţinând cont de restituiri, au ajuns la 751 milioane de lei, în creștere cu 43,0 la sută. Această creștere se datorează nivelului sporit de încasări din accizele la berea importată, produsele petroliere importate, precum şi autoturismele importate ca rezultat al implementării prevederilor Legii nr.280 din 16.12.2016, care stabilește că persoanele fizice rezidente care au introdus pe teritoriul Republicii Moldova până la data de 1 noiembrie Bugetul de stat 2016 mijloace de transport auto au dreptul de a le plasa sub regimul vamal de import cu achitarea accizei în mărime de 30% din cota accizei stabilită pentru anul 2016.

Cheltuieli

În același timp, cheltuielile la bugetul de stat au constituit 5,486 miliarde de lei, fiind înregistrată o majorare cu 27,7 la sută față de aceeași perioadă a anului trecut. Principalele cheltuieli au fost efectuate în următoarele domenii:

  • Servicii în domeniul economiei – cu 569,8 milioane de lei;
  • Servicii de stat cu destinație generală – cu 253,5 milioane de lei;
  • Ocrotirea sănătății – cu 226,1 milioane de lei.

Totodată, cheltuielile pentru protecție socială s-au micșorat cu 109,6 milioane delei, ținând cont că, de către Casa Națională de Asigurări Sociale au fost solicitate mai puține transferuri de la bugetul de stat pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat, în legătură cu acumularea veniturilor proprii.

B.D.

NU SUNT COMENTARII

Transmiteti un mesaj

18 − eighteen =