De ce este nevoie ca o firmă să apeleze la un expert în Sănătate și securitate în muncă?

prevenire

Această întrebare ar trebui să urmeze alteia care ar presupune un lucru destul de simplu, „De ce este nevoie de sănătate și securitate în muncă în cadrul firmei?”, „Dar oare este important să punem accent pe problematica sănătății și securității muncii în cadrul firmei?”

Acum începem să răspundem la această întrebare prin citarea legii care reglementează activitatea de sănătate și securitate a muncii. Astfel, Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 (Legea securității şi sănătății în muncă) Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 646 din 26.07.2006 cu intrare în vigoare la 01.10.2006 spune: ,,Art. 1. – (1) Prezenta lege are ca scop instituirea de măsuri privind promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor.
(2) Prezenta lege stabileşte principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc şi accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrată potrivit legii, instruirea lucrătorilor şi a reprezentanţilor lor, precum şi direcţiile generale pentru implementarea acestor principii”.

Legea introduce implicit reglementări privind grija angajatorului pentru lucrătorii lui și stabilește scopul și principiile fundamentale de realizare a unui concept privind protecția angajaților. Orice acțiune privind sănătatea și securitatea în cadrul firmei conferă angajaților acea stare de bine, de siguranță necesară în timpul lucrului și îl ajută pe angajat să-și păstreze sănătatea și capacitatea de muncă pe întreg parcursul orelor de program. Dar oare prin protecția angajaților nu se realizează și protecția angajatorului și gândind mai amplu și protejarea business-ului în ansamblu? În concluzie, apare interesul tot mai pregnant al oricărui angajator care dorește să aibă angajați cât mai sănătoși care să-și desfășoare activitatea într-o deplină siguranță la un randament cât mai ridicat. Dar să nu uităm un lucru important, legislația din România prevede și sancțiuni dure în cazul încălcării reglementărilor din acest domeniu de activitate.

În orice perioadă de timp este important să ne amintim că securitatea neadecvată și sănătatea precară la locul de muncă presupune cheltuieli neimaginabile, care pot decurge dintr-o serie de evenimente neplăcute (amenzi din controale efectuate, accidente de muncă cu urmări grave). Mai mult decât atât, studiile în domeniu relevă faptul că buna gestionare a sănătății și securității muncii într-o firmă este corelată cu o îmbunătățire a performanței și a rentabilităţii.

Tot acest întreg al companiei format din lucrători, angajatori, obiective de realizat, sarcini de îndeplinit, are de pierdut dacă este neglijat domeniul sănătății și securității muncii: de la lucrătorii individuali până la sistemele naționale de sănătate. În concluzie prin aplicarea și mai ales prin îmbunătățirea practicilor privind sănătatea și securitatea muncii se realizează fundamentul atingerii performanțelor într-o companie.

Abia acum revenim la întrebarea din titlu și ne dăm seama de importanța realizării unei politici coerente privind sănătatea și securitatea muncii. Devine tot mai clară necesitatea consultării unui specialist în sănătatea și securitatea muncii, a unui expert care să rezolve toate reglementările legislative din acest domeniu și să asigure drumul spre performanță a oricărei entități juridice.

Victor FILIP – Șef serviciu extern în cadrul S.C. FILPROTECT S.R.L.

NU SUNT COMENTARII

Transmiteti un mesaj

1 × five =