Consiliul Judeţean Cluj a promovat orasul în faţa Republicii Moldova

Semnarea acordului de cooperare  aduce în față agricultura, sportul şi învăţământul

Consiliul Judeţean (CJ) Cluj a parafat o înţelegere de cooperare cu raionul Hînceşti din Republica Moldova. În acest context, moldovenii au avut ocazia să observe îndeaproape aspecte legate de agricultură, învăţământ şi sport.

Semnarea acordului de înfrăţire vine în contextul în care primele contacte între cele două părţi au survenit în urmă cu aproximativ doi ani, cu prilejul unor competiţii sportive derulate succesiv în cele două judeţe.

„Ne dorim foarte mult să stabilim o punte de comunicare cu această regiune moldoveană, nu doar prin prisma patriotismului şi a sentimentului de apartenenţă la o singură naţiune ci, mai ales, prin elementele convergente şi domeniile de interes comun existente între cele două unităţi administrativ-teritoriale.

Dincolo de numeroasele domenii în care Hînceştiul dispune de atuuri şi experienţă consistentă, ne vom bucura să le oferim partenerilor moldoveni consultanţă în ceea ce priveşte atragerea de finanţări nerambursabile şi promovarea investiţiilor. Am convingerea că această înfrăţire va fi una extrem de fructuoasă, încununată cu multe proiecte de interes comun” a declarat vicepreşedintele CJ Cluj, Vakar Istvan.

Pe parcursul vizitei la Cluj, delegaţia moldoveană a avut posibilitatea să analizeze posibilităţile de colaborare, cu schiţarea unui plan viabil de implementare a unor proiecte comune în perioada imediat următoare.

Fiecare membru al delegaţiei a avut un program distinct, sectorial, corespunzător domeniilor de competenţă şi interes ale fiecăruia. Astfel, vicepreşedintele Consiliului Raional, Valerii Condratiuc, a putut vedea la faţa locului modul cum au fost implementate proiecte europene în domeniul social, a avut întâlniri cu factori de decizie din domeniul investiţional şi de agro-business clujean, efectuând vizite la parcurile industriale Tetarom şi la Centrul Agro Transilvania, unde s-a întâlnit inclusiv cu reprezentanţi ai Clusterului Agro-Food-Ind şi ai Asociaţiei Produs de Cluj.

„În calitate de iniţiator şi preşedinte al acestui cluster agrar, am participat la această întâlnire şi pot spune că a fost una mai mult decât utilă având în vedere faptul că domnul vicepreşedinte Condratiuc este un fin cunoscător al acestui domeniu, Raionul Hînceşti înregistrând o accentuată dezvoltare a sectorului agrar-horticol.

Ca un prim pas concret în derularea acestei relaţii de înfrăţire, am înaintat o invitaţie fermă de participare a unei delegaţii moldovene la cel mai mare târg agricol din Transilvania, eveniment care va avea loc la sfârşitul lunii aprilie, urmând ca în perioada imediat următoare să înaintăm alte noi propuneri de colaborare”, a declarat vicepreşedintele CJ Cluj, Ioan Oleleu.

Șeful Direcţiei de Învăţământ a Consiliului Raional din Hînceşti, Valentina Tonu, a efectuat vizite la mai multe instituţii de învăţământ special, vocaţional şi de masă din judeţ, purtând discuţii cu managementul acestora cu privire la mecanismul de integrare a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în învăţământul de masă, în contextul în care în Republica Moldova are o reformare a sistemului de educaţie iar unul dintre obiective este tocmai integrarea acestor copii. Totodată, a avut o întâlnire cu conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj, ocazie cu care s-a familiarizat cu modul de organizare a sistemului de învăţământ românesc şi cu proiectele educaţionale din judeţul Cluj.

Directorul Şcolii Sportive Raionale din Hînceşti a participat la numeroase vizite şi întâlniri pe partea de sport şi educaţie în sport, Igor Untilă având discuţii cu conducerea Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Cluj, cu decanul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport Cluj dar şi întâlniri cu preşedinţii asociaţiilor judeţene de lupte, haltere şi tenis de masă.

Au fost identificate mai multe evenimente sportive în cadrul cărora sportivii moldoveni vor putea participa, urmând ca, pe baza de reciprocitate, şi sportivi clujeni să meargă în Republica Moldova pentru participarea la competiţii de profil. Pe parcursul discuţiilor a reieşit necesitatea întreprinderii unor sesiuni de training pentru antrenorii de sport moldoveni, astfel încât performanţele sportivilor pe care îi instruiesc să se ridice la un nivel mult superior.

„Îmi doresc foarte mult ca momentul istoric de astăzi să se concretizeze prin dezvoltarea, în viitor, a unei strânse relaţii de colaborare, materializată prin derularea de proiecte şi acţiuni comune, după modelul celorlalte relaţii de înfrăţiri pe care le are judeţul Cluj. Deja pot spune că există un interes din partea noastră de a stabili tot mai multe punţi de legătură cu acest raion, nu mai puţin de 36 de comune clujene manifestându-şi până în prezent intenţia fermă de colaborare cu unităţi similare moldovene” a ţinut să menţioneze celălalt vicepreşedinte al CJ Cluj, Horaţiu Cătărig.

Proiectul de hotărâre propus de Vakar privind înfrăţirea judeţului Cluj cu raionul Hînceşti a fost aprobat de plenul deliberativului în data de 12 februarie, cu unanimitate de voturi.

NU SUNT COMENTARII

Transmiteti un mesaj

3 × one =