De ce avem nevoie de o firmă de audit – de MDA GLOBAL AUDIT?

  Ce este auditul?

  Viața ne-a învățat că atunci când cineva sau ceva este „bun” sau „foarte bun”, întotdeauna comparația se face cu un etalon de excepție, cu o aspirație tehnică și profesională, cu o speranță de mai bine spre care aspirăm cu toții și atunci nu suntem interesați să evităm nici un alt aspect ce privește, direct sau colateral, societatea.

  Poate încă destul de limitat, dar cel puțin acesta este domeniul de la care se poate îndrăzni definirea auditului. Se înțelege deci, că auditul este o măsură a performanței, fapt pentru care, prin audit, în general, se înțelege examinarea profesională a unei informații în vederea exprimării unei aprecieri responsabile și independente prin raportarea la un criteriu (standard, normă) de calitate. Dar obiectivul oricărui tip de audit îl mai constituie și asigurarea calității și corectitudinii informațiilor concomitent cu îmbunătățirea utilizării acestora spre a obține maximum de performanțe.

  Oricum, cel mai important element care nu trebuie uitat se referă la faptul că expresia audit a apărut, pentru prima dată, în limba latină și apoi în franceză, și înseamnă, (tradus ex-abrupto), ascultarea conturilor; deci, auditul a fost încă de la început financiar, adică efectuat pe baza situațiilor financiare, dar apoi s-a extins pretutindeni unde a fost nevoie de prezența lui, inclusiv prin combinare cu analiza, controlul, studii comparate etc.

  Cine poate efectua auditul?

  Având în vedere că noțiunea fermă de „audit financiar” s-a extins nejustificat până la bagatelizare, s-a introdus o altă accepțiune, și anume cea de „audit statutar” prin care se înțelege examinarea efectuată de un profesionist contabil competent și independent (membru al Camerei Auditorilor Financiari din România), asupra situațiilor financiare ale unei entități în vederea exprimării unei decizii motivate asupra imaginii fidele, clare și complete a poziției și situației financiare precum și a rezultatelor (performanțelor) obținute de aceasta. Altfel spus, auditul statutar este auditul financiar efectuat de auditori statutari care examinează și certifică în totalitatea lor situațiile financiare, potrivit normelor de audit, inclusiv activități și operații specifice entității auditate, în virtutea unor dispoziții legale (legea contabilității, legea societăților comerciale, legea piețelor de capital etc.), ca urmare a mandatului primit din partea conducerii supreme a unității (proprietarii capitalului, fondului public, autorității publice).

  De ce este necesar auditul? Pentru evitarea riscurilor în afaceri!

  Auditului constă într-o abordare a întregii afaceri. Pentru a putea audita eficient situaţiile financiare ale unei companii este necesară înţelegerea mediului economic în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea entitatea juridică auditată, precum şi presiunile şi provocările cu care aceasta se confruntă. Astfel, este necesară o planificare a abordării auditului care să concorde cu mediul economic.

  De obicei are loc o estimare detaliată a nivelurilor de risc asociate cu diferite aspecte al activităţii societăţii şi se pune accent pe acele zone unde există riscul unor erori sau îndoieli semnificative. Utilizarea acestor proceduri oferă siguranţa că resursele entităţii juridice auditate sunt alocate în modul cel mai eficient, din punctul de vedere al costurilor.

  Motivaţie, devotament, angajament

  Momentul în care criza economico-financiară globală a atins şi România, activitatea de audit a primit noi valenţe. Transparenţa operaţiunilor, nevoia unei vigilenţe sporite în faţa unor produse financiare complexe şi nevoia de a înţelege riscurile unei afaceri sunt elementele pe care trebuie să le ia în calcul atât managerii firmelor, cât şi proprietarii acestora.

  Toate aceste noi valenţe, aduse de criză în mediul de afaceri, sunt promovate cu profesionalism de auditorii de la MDA GLOBAL AUDIT, care îşi bazează activitatea pe cei trei piloni: MOTIVAŢIE, DEVOTAMENT, ANGAJAMENT.

  Din anul 2000, de la înfiinţare, obiectivul principal al MDA GLOBAL AUDIT a fost acela de a presta servicii de consultanţă în afaceri de cea mai înaltă calitate pentru companiile cu capital autohton, dar şi pentru cele deţinute de investitori străini interesaţi de piaţa românească aflată în primele etape ale evoluţiei sale spre o economie de piaţă.

  Eforturile MDA GLOBAL AUDIT sunt concentrate pe ideea de a oferi servicii de consultanţă integrate/complete coroborate cu noile tendinţe manifestate în domeniul consultanţei, guvernanţei corporative, raportării financiare şi al armonizării fiscalităţii româneşti pe coordonatele Uniunii Europene.

  În prezent, MDA GLOBAL AUDIT este acreditată de următoarele organisme profesionale:

  • Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR);
  • Camera Consultanţilor Fiscali din România (CCFR);
  • Corpul Experților Contabili şi a Contabililor Autorizati din România (CECCAR).

  Serviciile oferite de MDA GLOBAL AUDIT sunt:

  • Servicii de audit;
  • Servicii de consultanţă fiscală;
  • Servicii de contabilitate;
  • Servicii de expertiză contabilă;
  • Servicii de consultanţă resurse umane.

  Va urma!
  MT

  NU SUNT COMENTARII

  Transmiteti un mesaj

  thirteen − twelve =