Climatul investițional din Republica Moldova este nesigur, dar volumul investițiilor crește

economia

Datele disponibile furnizate de către Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova arată faptul potrivit căruia climatul investițional de dincolo de Prut se prezintă ca fiind nesigur. Cu toate acestea însă, volumul global al investițiilor s-a dublat în ultimii 13 ani. Analiza datelor oficiale arată o evoluție sinuoasă a volumului investițiilor din Republica Moldova în perioada mai sus menționată, dar despre asta vom discuta în a doua parte a acestui articol.

Așa cum vom putea observa în cadrul acestui demers, cifrele arată o creștere a volumului total de investiții în Republica Moldova pe toată durata segmentului de timp propus spre analiză. Cu toate acestea însă, așa cum vom observa din cea de-a doua parte a relatării de față evenimentele turbulente din ultimii 10 ani din Republica Moldova (alegerile din 5 aprilie 2009 și incidentele ce au avut loc în zilele următoare alegerilor, neputința Alianței pentru Integrarea Europeană de a alege președintele țării pentru trei ani de zile, criza guvernului în perioada 2013-2016, alegerile invalidate pentru postul de primar al Chișinăului din vara anului 2018 și criza generată după alegerile parlamentare din luna februarie a anului 2019) au influențat negativ climatul investițional din Republica Moldova. Toate acestea vor constitui subiectul acestui demers.

Statisticile oficiale arată că volumul investițiilor din Republica Moldova a crescut în 2018 comparativ cu anul 2017

Potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova, în anul 2018 au fost realizate învestiții în active imobilizate în valoare de 27,46 miliarde lei (prețuri curente), în creștere cu 12,9% (prețuri comparabile) față de anul 2017. În anul 2018, investițiile în imobilizările necorporale au însumat 640,3 mil. lei. Comparativ cu anul 2017, acest indicator a crescut cu 16,3%. Valoarea investițiilor în imobilizările corporale a constituit 26,82 miliarde lei, în creștere cu 12,8% față de anul 2017i.

Imagine 1. Structura investițiilor în active imobilizate în anul 2018iiiii

Dacă este să ne uităm la datele pe tipuri de imobilizări corporale în anul 2018 a fost consemnată o creștere a investițiilor la construcțiile inginerești cu 30,0%, la mijloacele de transport cu 26,9%, la mașini, utilaje, instalații de transmisie cu 9,7%, la clădirile nerezidențiale cu 5,0%. Volumul investițiilor la clădirile rezidențiale a scăzut cu 2,5% față de anul 2017.

Analiza structurii investiționale pe tipuri de imobilizări arată că din volumul total al investițiilor realizate în anul 2018, cea mai mare pondere revine investițiilor în mașini, utilaje, instalații de transmisie, care a constituit 30,2%.

În ceea ce privește investițiile în active imobilizate pe surse de finanțare observăm faptul că activitatea investițională în anul 2018 a fost realizată preponderent din cadrul surselor proprii ale investitorilor. Din contul acestor surse au fost însușite 16,79 miliarde lei sau cu 57% mai mult comparativ cu anul 2017. Din contul surselor bugetare (bugetul de stat și bugetul unităților administrativ-teritoriale) în anul 2018 au fost realizate investiții în valoare de 4,39 miliarde lei sau cu 54,8% mai mult față de anul precedentiv.

Imagine 2. Investiții în active imobilizate pe surse de finanțare în anul 2018v

Investițiile în activele imobilizate pe forme de proprietate. Structura investițională pe forme de proprietate evidențiază faptul că 47,1% din valoarea totală a investițiilor realizate în anul 2018, au fost valorificate de către agenți economici cu firma de proprietate privată. Valoarea totală a investițiilor realizate de către acești agenți economici a constituit 12,93 miliarde lei, în creștere cu 7,4% față de anul 2017.

Entitățile cu forma de proprietate publică au realizat investiții în valoare de 8,83 miliarde lei, ceea ce reprezintă o creștere cu 20,6% față de anul 2017. Valoarea investițiilor efectuate de întreprinderi mixte și cele cu capital străin au însumat 5,61 miliarde lei, în creștere cu 15,8% față de nivelul înregistrat în anul 2017vi.

Imaginea 3. Investiții în active imobilizate pe forme de proprietatevii

Investiții în active imobilizate pe regiuni. Activitatea investițională pe regiuni de dezvoltare arată faptul potrivit căruia cel mai mare volum de investiții a fost realizat de către entitățile înregistrate în municipiul Chișinău, care în anul 2018 au valorificat 17,26 miliarde lei, ceea ce reprezintă 62,9% din volumul total de investiții realizate în Republica Moldova în anul 2018, ceea ce înseamnă o creștere cu 14,6% comparativ cu anul 2017.

De asemenea, în anul 2018 a crescut volumul în active imobilizate efectuate de către entitățile înregistrate în UTA Găgăuzia cu 28,2%, în regiunea Sud cu 16,3%, în regiunea Nord cu 9,3%, în regiunea centru cu 5,4%viii

Imaginea 4. Investiții în active imobilizate pe regiuni în anul 2018ix

Investiții în active imobilizate pe tipuri de activități economice. În anul 2018 cea mai intensă activitate investițională a fost observată în cadrul entităților din domeniul administrare publică și apărare, care au realizat 19,6% din totalul de investiții. În ceea ce privește domeniul construcțiilor ponderea a fost de 13,6%,industria prelucrătoare – 13,0%, comerț cu ridicata și cu amănuntul – 11,4%, agricultură – 10,0%x

Imaginea 5. Investiții în active imobilizate pe activități economicexi

Volumul investițiilor pare să crească în anul 2019

Datele statistice privind investițiile în active imobilizate în lunile ianuarie-martie 2019 atestă o creștere comparativ cu anul 2018. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova informează că valoarea investițiilor în active imobilizate realizate în perioada ianuarie-martie 2019 au constituit 3257,5 mil. lei, ceea ce a însemnat o creștere de 25,% față de perioada similară a anului 2018. De asemenea, în lunile ianuarie-martie 2019 investițiile în imobilizări necorporale au cunoscut o creștere de 68,1% față de perioada similară a anului 2018. Investițiile în imobilizări corporale au atins cota de 3,15 miliarde lei sau cu 24,1% mai mult față de ianuarie-martie 2018.

Dacă este să analizăm investițiile pe tipuri de imobilizări corporale observăm că în ianuarie-martie 2019 au fost semnalate creșteri ale volumului investițiilor la toate imobilizările corporale: mijloace de transport cu 45,6%, construcții inginerești cu 38,6%; mașini, utilaje, instalații de transmisie cu 23,7%; clădiri rezidențiale cu 14,2%, clădiri nerezidențiale cu  9,2%. Din volumul total al investițiilor realizate în ianuarie-martie 2010, cea mai mare pondere revine investițiilor în mașini, utilaje, instalații de transmisie, care a constituit 36,4%. În ceea ce privește investițiile în active imobilizate în funcție de sursele de finanțare, se poate observa faptul că în ianuarie-martie 2019 investițiile în active imobilizate au fost realizate preponderent din mijloacele proprii ale investitorilor, care au însumat 2,29 miliarde lei, ceea ce înseamnă o creștere cu 15,0% față de aceiași perioadă a anului 2018. Sursele bugetate (bugetul de stat și bugetele unităților administrativ-teritoriale) au însumat în ianuarie-martie 2019 – 387,9 mil. lei, ceea ce constituie un bun de 2,1 mai mare față de perioada similară a anului 2018xii.

Investițiile din Republica Moldova au cunoscut o evoluție sinuoasă

Analiza datelor referitoare la activitatea investițională din Republica Moldova pe durata ultimilor 12 ani ne arată foarte clar faptul că, dacă ne uităm la anul de început și cel de sfârșit al acestui interval, volumul investițiilor (indiferent de domeniu, formă de proprietate, tip de buget etc.) a cunoscut o creștere. Astfel, în cei aproape 13 ani analizați în demersul de față, volumul total al investițiilor de diverse forme din Republica Moldova a cunoscut o dublare între 2006-2018. În anul 2006, cu foarte puțin înainte ca Republica Moldova să devină un noul vecin al Uniunii Europene la frontiera estică a acesteia, volumul investițiilor constituia 11,01 miliarde lei moldoveneștixiii.

Din această perspectivă, lucrurile în Republica Moldova ar părea să arate foarte bine. Cu toate acestea însă, la o analiză mai detaliată a datelor globale ale investițiilor făcute în Republica Moldova în ultimii 12 ani (2006-2018) ne putem da seama de faptul că situația nu este nici pe departe așa. După cum voi arăta în cele de mai jos, evoluția investițiilor din Republica Moldova a fost una sinuoasă, nicidecum una liniară pe direcție ascendentă. Trebui preavizat faptul potrivit căruia pentru a realiza analiza de mai jos am utilizat datele disponibile în cadrul Breviarului Statistic „Moldova în cifre” (edițiile pentru diferiți ani), precum și datele referitoare la statisticile trimestriale furnizate de același Birou Național de Statistică al Republicii Moldova pentru a putea prezenta datele generale referitoare la volumul investițiilor realizate în Republica Moldova în segmentul de timp propus spre analiză.

Potrivit datelor oficiale ale mai sus menționatei instituții, perioada 2006-2008 a fost o etapă în care investițiile din Republica Moldova au cunoscut o creștere de la 11,01 miliarde lei moldovenești (2006) la 15,33 (2007) și 18,12 miliarde lei moldovenești în 2008xiv. Anul 2009, un an marcat de alegerile parlamentare falsificate de către comuniști, precum și de incidentele în zilele imediat următoare alegerilor din 5 aprilie, precum și de alegerile anticipate din data de 29 iulie a aceluiași an, alături de efectele crizei economice mondiale ce începeau să fie resimțite în Republica Moldova, evenimente care au adus teama în rândul investitorilor, a consemnat o scădere drastică a volumului investițiilor. În acel an marcant din istoria recentă a Republicii Moldova volumul investițiilor a scăzut de la 18,12 miliarde lei moldovenești în 2008 la 10,81 miliarde lei la finalul anului 2009xv. Următorii 5 ani (2010-2015) au fost o perioadă în care volumul investițiilor realizate în Republica Moldova a cunoscut o creștere importantă. Dacă este să ne uităm la anii extremi ai acestui interval (aici ne referim la anul 2010 și 2015 analizați comparativ) creșterea a fost una cât se poate de clară (de la 13,80 miliarde lei moldovenești în 2010 la 21,12 miliarde lei în 2015). Datele oficiale cu referire la această perioadă arată faptul potrivit căruia creșterea volumului investițiilor din perioada 2010-2015 a fost una constantă dar lentă. Astfel, volumul investițiilor crește de la 13,80 miliarde lei moldovenești în 2010 la 16,44 (în 2011) la 17,15 (2012) la 18,63 (în 2013) la 20,35 miliarde lei (2014) la 21,12 miliarde lei (în anul 2015)xvixviixviii. După cum se cunoaște, perioada 2013-2016 a fost o perioadă de criză politică la nivelul guvernului Republicii Moldova. Starea tensionată de la finalul lui 2015 și începutul lui 2016 a dus la scăderea investițiilor de la 21,12 miliarde lei în 2015 la 19,66 miliarde lei la finele anului 2016. Ultimii doi ani ai segmentului de analiză propus atestă o creștere a volumului investițiilor în Republica Moldova. În anul 2017 volumul investițiilor a atins cota de 23,49 miliarde lei, iar în anul 2018 investițiile au atins suma de 24,21 miliarde lei moldoveneștixix. Aceste date arată o creștere, fie ea și sinusoidală, a volumului investițiilor realizate în Republica Moldova. Această crește este reflectată în graficul de mai jos.

Cifrele globale ale investițiilor din Republica Moldova (2006-2018)xxxxixxiixxiii

Crizele sistemice din Republica Moldova determină dinamica investițiilor

Așa cum am menționat mai sus, dinamica investițiilor din Republica Moldova, la fel ca în orice altă țară a globului, a cunoscut o evoluție sinuoasă, cu urcușuri și coborâșuri. Acest tip de dinamică a investițiilor dincolo de Prut este influențată de realitățile sistemului politic (mai bine zis de crizele politice și economice) din această țară.

Evenimentele politice din Republica Moldova au influențat, de regulă, negativ dinamica investițiilor. Printre evenimentele care au influențat negativ dinamica investițiilor din Republica în ultimul deceniu se numără criza parlamentară din 2009. Aici ne amintim de alegerile din data de 5 aprilie, incidentele violente în zilele ce au urmat alegerilor și scrutinul anticipat din data de 29 iulie 2009. O atare stare de fapt a generat o scădere a investițiilor în anul 2009. Trebuie reamintit faptul că la finele anului 2009 cifra totală a investițiilor din Republica Moldova a atins cota de 10,81 miliarde lei (față de 18,12 miliarde lei în 2008 și 13,80 miliarde lei în anul 2010)xxivxxv. Un alt exemplu care arată că un scrutin electoral poate influența, pozitiv de această dată, dinamica investițiilor este reprezentat de alegerile anticipate din 28 noiembrie 2010. Ca urmare a stabilizării (temporare) a situației politice din Republica Moldova, climatul investițional a devenit unul mai stabil, ceea ce a atras investiții noi în Republica Moldova. În această ordine de idei trebuie amintit faptul că în anul 2010 investițiile din Republica Moldova au atins cota de 13,80 miliarde de lei moldovenești, iar în anul 2011 investițiile au ajuns la nivelul de 16,44 miliarde de lei moldoveneștixxvi. Din 2011 până în 2015 asistăm la o creștere a volumului investițiilor (de la 16,4 miliarde lei în 2011 la 21,12 miliarde lei în 2015), însă anul 2016 a adus o scădere a volumului investițiilor din cauza crizei guvernamentale din acel an. Scăderea volumului investițiilor din anul 2015 până la finele anului 2016 a fost de la 21,12 miliarde lei (2015) la 19,66 miliarde lei în 2016. Deși până acum am discutat numai despre evenimente negative care au influențat dinamica investițiilor din Republica Moldova, ar trebui să precizez faptul că există și unele evenimente care au influențat pozitiv dinamica investițiilor din Republica Moldova. Unul dintre evenimentele importante care a influențat pozitiv evoluția investițiilor din Moldova este Acordul de Asociere semnat de această țară și Uniunea Europeană la data de 27 iunie 2014 și intrat în vigoare la data de 1 iulie 2016 în forță deplină. Dacă este să ne uităm la volumele totale ale investițiilor realizate în Republica Moldova putem observa că între 2014-2018 volumul total al investițiilor a crescut de la 20,35 miliarde lei moldovenești (2014) la 24,21 miliarde lei în 2018. Ceea ce este și mai important de atât este faptul potrivit căruia în perioada 2014-2018 volumul total al investițiilor a cunoscut o creștere constantă (cu puncte intermediare de 21,12 miliarde lei în 2015, urmând scăderea până la 19,66 miliarde lei în 2016, urmând creșterea până la 23,49 în anul 2017). Este foarte important să observăm o creștere și în anii ce urmează pentru a putea fi siguri de faptul că Acordul de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană își demonstrează eficiența în adevăratul sens al cuvântului. Chiar dacă în ultimii trei ani volumul investițiilor din Republica Moldova a cunoscut o creștere constată (de la 19,66 miliarde lei în 2016 la 24,21 miliarde lei în 2018)xxvii, datele prezentate mai sus demonstrează faptul că piața investițiilor din Republica Moldova este instabilă și dependentă într-o mare măsură de oscilațiile sistemului politic din această țară.

Ce se poate face pentru asigurarea unui climat investițional stabil în Republica Moldova?

În cele din urmă, putem spune foarte sigur faptul că pentru a asigura un climat investițional sigur și stabil, guvernul de la Chișinău are nevoie de a stabiliza situația politică din țară. Acest lucru este unul foarte greu de realizat, dar nu este imposibil. Pentru a vedea aceste lucruri puse în practică este foarte important ca guvernul moldovean să reușească într-un interval cât mai scurt de timp să depășească acea criză în care se află în momentul de față.

Gheorghe Cazacu


NU SUNT COMENTARII

Transmiteti un mesaj

nineteen − eleven =