Exporturile cresc balanța comercială a Republicii Moldova

moldova

Republica Moldova a înregistrat o creștere a exporturilor în anul 2017, comparativ cu anul 2016. Potrivit datelor furnizate de Biroul național de Statistică al Republicii Moldova în anul 2017, producătorii moldoveni au exportat în afara hotarelor țării bunuri în valoare de aproximativ 2,42 miliarde dolari S.U.A. comparativ cu 2,04 miliarde dolari S.U.A. în anul 2016, ceea ce reprezintă o creștere de 15,71% față de anul 2016i.

Această dinamică este confirmată de datele preliminare privitoare la volumul exporturilor de produse moldovenești pentru anul 2018 (trimestrul al patrulea). Potrivit datelor disponibile până la acest moment, volumul bunurilor exportate de producătorii moldoveni pentru anul 2018 a atins cota de 2,70 miliarde dolari S.U.A., ceea ce constituie 111,6% față de cifra înregistrată în aceiași perioadă de referință a anului 2017 (2,42 miliarde dolari S.U.A.)ii.

Analizând ultimii doi ani, putem să menționăm cu o deplină siguranță faptul că exporturile moldovenești cresc și că economia moldovenească o duce acum ceva mai bine decât în urmă cu doi ani. Într-adevăr, exporturile moldovenești au crescut considerabil începând cu anul 2016 (creștere de la 2,04 miliarde dolari americani în 2016 la 2,70 miliarde dolari S.U.A. potrivit datelor preliminare privitoare la anul 2018). Totuși, aceste date nu sunt concludente în a ne spune (încă) negru pe alb că Acordul de Asociere și ZLSAC dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova a pus economia moldovenească pe picioare și că exporturile moldovenești merg pe o traiectorie ascendentă. Această afirmație are temei în contextul în care cota exporturilor moldovenești din anul 2017 (2,425 miliarde dolari S.U.A) este chiar un pic mai mică decât cea înregistrată în anul 2013 (2,428 miliarde dolari S.U.A.). Desigur, datele preliminare din anul 2018 ne arată că exporturile de produse moldovenești au ajuns la cota de 2,70 miliarde dolari S.U.A. (2018), ceea ce este o sumă mai mare decât cea din 2013 sau 2017. Cu toate acestea însă, trebuie să mai treacă doi sau trei ani, cel puțin, în care exporturile moldovenești să mențină și să accentueze acest trend ascendent înregistrat în ultimii doi ani pentru a putea spune cu siguranță că exporturile moldovenești au fost ajutate de semnarea de către Republica Moldova a Acordului de Asociere și ZLSAC cu Uniunea Europeană. În această ordine de idei se cuvine a aminti faptul că evoluția exporturilor de produse moldovenești nu a cunoscut tot timpul un trend ascendent. În acest sens, trebuie reamintit faptul că pe durata ultimilor 10 ani evoluția cotei exporturilor de produse moldovenești a cunoscut o traiectorie în zig-zag. În anul 2010, exporturile de produse moldovenești au atins 1,54 miliarde dolari S.U.A., în 2011 aceasta a ajuns la 2,21 miliarde dolari S.U.A., în 2012 cota exporturilor de produse moldovenești scade la 2,16 miliarde dolari S.U.A., în anul 2013 exporturile de produse din Republica Moldova cunoaște o creștere la 2,42 miliarde dolari S.U.A., în 2014 urmează o scădere la 2,33 miliarde dolari S.U.A., iar în 2015 se ajunge la 1,96 miliarde dolari S.U.A, în anul 2016 se observă o creștere la 2,04 miliarde dolari S.U.A., în 2017 volumul de exporturi crește până la 2,42 miliarde dolari S.U.A., iar în 2018 la 2,70 miliarde dolari S.U.A. Este foarte important ca Republica Moldova să depășească etapa evoluției sinuoase a cotei exporturilor pentru a putea discuta pe note mai optimiste privitor la dinamica exporturilor Republicii Moldovaiii.

Balanța comercială a republicii Moldova rămâne negativă

O altă problemă deosebit de importantă pentru economia Republicii Moldova este legată de evoluția importurilor în Republica Moldova. Astfel, datele statistice oficiale ne indică faptul că balanța comercială (export minus import) a Republicii Moldova pentru perioada 2014-2018 arată un deficit destul de serios al exportului de produse moldovenești comparativ cu importurile. În această logică amintim că balanța comercială pentru anul 2014 a constituit un deficit de 2,97 miliarde dolari S.U.A., în 2015 deficitul era de 2,01 miliarde dolari S.U.A., în 2016 deficitul era de 1,97 miliarde dolari S.U.A., iar în 2017 era de 2,40 miliarde dolari S.U.Aiv. Privind din această perspectivă exporturile de produse moldovenești constituie aproximativ 50% din cota importurilor. Acest fapt nu indică doar faptul că societatea moldovenească este o societate consumeristă, ci mai și arată faptul că Republica Moldova mai mult cumpără decât produce. Cu alte cuvinte, această chestiune arată că din Republica Moldova banii mai mult pleacă decât vin, iar această chestiune trebuie să fie preocuparea politicienilor moldoveni pe termen mediu și lung.

Uniunea Europeană – cel mai important partener economic al Republicii Moldova

Aceiași problemă privită dintr-o altă perspectivă ne arată că după 4 ani în cadre ZLSAC este implementată în Republica Moldova, Uniunea Europeană este principalul partener comercial al Republicii Moldova. Datele oficiale arată faptul că domeniul agroalimentar este principalul beneficiar al DFCTA. În perioada de când acest program este implementat în republica Moldova, exporturile agricole înspre Uniunea Europeană au cunoscut o creștere de 44%, iar cele industriale au crescut cu 11%v. Aceste cifre sunt frumoase dacă nu luăm în calcul cifra importurilor în Republica Moldova de produse venite din Uniunea Europeană. În perioada 2014-2017 exporturile de produse moldovenești au crescut de la 1,24 miliarde dolari S.U.A. (în 2014) la 1,59 miliarde dolari S.U.A. (în 2017). În același timp însă, importurile de produse din U.E. în Republica Moldova au constituit 2,56 miliarde dolari S.U.A. (în 2014) și 2,38 miliarde dolari S.U.A. (în 2017)vi. De aici reiese foarte clar faptul că în relațiile comerciale cu U.E., Republica Moldova se află într-un deficit sub forma unui raport de ½.

Este nevoie ca Republica Moldova să diminueze deficitul comercial în comerțul exterior

În loc de concluzie, putem afirma cu deplină siguranță faptul potrivit căruia, cel puțin pe termen mediu și lung, autoritățile de la Chișinău trebuie să găsească soluții pentru a determina scăderea deficitului dintre import și export în activitatea comercială a Republicii Moldova. Republica Moldova are nevoie de sporirea mijloacelor de producție, de a produce bunuri de calitate, precum și de a intensifica schimburile comerciale (mai ales exporturile) cu partenerii din afara țării. Ameliorarea deficitului din domeniul comerțului exterior ar trebui să fie o prioritate pentru Guvernul de la Chișinău în perioada ce urmează.

Gheorghe Cazacu


i http://statistica.gov.md/public/files/publicatii_electronice/Anuar_Statistic/2018/Anuar_statistic_2018.pdf

ii http://statistica.gov.md/public/files/publicatii_electronice/Buletin_trimestrial/Buletin_trim_IV_2018.pdf

iii http://statistica.gov.md/public/files/publicatii_electronice/Buletin_trimestrial/Buletin_trim_IV_2018.pdf

iv http://statistica.gov.md/public/files/publicatii_electronice/Anuar_Statistic/2018/Anuar_statistic_2018.pdf

v http://dcfta.md/4-ani-de-dcfta-in-moldova

vi http://statistica.gov.md/public/files/publicatii_electronice/Anuar_Statistic/2018/Anuar_statistic_2018.pdf

NU SUNT COMENTARII

Transmiteti un mesaj

1 × 1 =