Evoluția salariului mediu pe economie în luna decembrie 2018

creşteri salariale

În luna decembrie 2018, potrivit exeprților de la Insititul Național de Statistică din România, valoarea salariului mediu nominal brut a fost de 4.938 lei, cu 6,0% mai mare decât în luna noiembrie 2018, în timp ce salariul mediu nominal net a fost de 2.957 lei, în creştere faţă de luna precedentă cu 165 lei (+5,9%).

Încă o dată domeniul IT se situează în topul celor mai bine plătite salarii: în luna decembrie salariul mediu nominal net a fost de 6.888 lei. La polul opus, cele mai mici caștiguri salariale s-au înregistrat în domeniul HoReCa – unde salariul mediu nominal net a fost de 1.657 lei.

Comparativ cu luna decembrie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net din decembrie 2018 a crescut cu 12,5%.

Câştigul salarial în raport cu evoluţia preţurilor de consum

  • Indicele câştigului salarial real faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 108,9%.
  • Indicele câştigului salarial real a fost de 105,7% pentru luna decembrie 2018 faţă de luna precedentă.
  • Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 210,1%, cu 11,4 puncte procentuale mai mare faţă de cel înregistrat în luna noiembrie 2018.

În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an.

În luna decembrie 2018, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mare decât în luna noiembrie 2018, ca urmare a acordării de premii ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru sărbătorile de iarnă, pentru performanţe deosebite sau al 13-lea salariu), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv tichete de masă şi tichete cadou). De asemenea, creşterile câştigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte/proiecte), cât şi disponibilizărilor de personal cu câştiguri salariale mici din unele activităţi economice.

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:

  • cu 51,4% în extracţia cărbunelui superior şi inferior, respectiv cu 38,7% în depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport;
  • între 18,5% şi 23,5% în intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, industria metalurgică, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, alte activităţi extractive;
  • între 10,0% şi 15,5% în tranzacţii imobiliare, telecomunicaţii, fabricarea altor mijloace de transport, colectarea şi epurarea apelor uzate, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, captarea, tratarea şi distribuţia apei, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), activităţi auxiliare intermedierilor financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, transporturi terestre şi transporturi prin conducte;
  • între 7,5% şi 10,0% în fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, comerţ cu ridicata şi cu amănuntul (inclusiv repararea autovehiculelor şi motocicletelor).

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea în luna noiembrie 2018 de prime ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi alte fonduri (inclusiv tichete de masă şi tichete cadou). De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:

  • cu 14,9% în extracţia minereurilor metalifere;
  • între 0,5% şi 3,0% în silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), transporturi aeriene, fabricarea de mobilă.

În ceea ce privește sectorul bugetar, aici s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă, astfel: învăţământ (+2,4%), sănătate şi asistenţă socială (+1,8%), administraţie publică (+0,3%).

NU SUNT COMENTARII

Transmiteti un mesaj

10 + four =