Securitatea energetică a Republicii Moldova este pusă la încercare de dependența țării față de gazul și petrolul rusesc

securitate energetică

Cele mai recente date publicate de Biroul Național de Statistică al Moldovei arată faptul că Republica Moldova este dependentă de importurile de resurse energetice[i]. Acest aspect, așa cum vom vedea pe parcursul acestui articol, reprezentă o amenințare la adresa securității energetice a Republicii Moldova.

În cadrul broșurii intitulate „Balanța energetică a Republicii Moldova. Ediția 2018”[ii], Biroul Național de Statistică arată faptul că importurile de petrol, gaze, precum și de curent electric, reprezintă, de cele mai multe ori, un procent de 100% din necesarul de consum intern pe piața moldovenească.

Potrivit statisticilor oficiale cu referire la sectorul gazelor naturale, Republica Moldova importă în proporție de 100% necesarul de gaze naturale pentru consumul intern. În același timp însă, producția de gaze naturale este inexistentă pentru anul 2017. Această stare de fapt face ca Republica Moldova să fie într-un mod excesiv față de importurile de gaze naturale. În atare condiții, este foarte clar faptul că evoluția prețurilor de pe piața energetică din Republica Moldova depinde de modalitatea în care Gazprom (principalul furnizor de gaze naturale în Republica Moldova) stabilește prețurile la gaze. Pentru mai multe detalii privitor la politicile Gazpromului se recomandă consultarea documentelor oficiale disponibile atât în limba rusă cât și în limba engleză de pe siteul oficial al concernului rus. Ceea ce este important de reținut în acest sens este faptul că prețurile sunt modificate, cel mai adesea în direcția măririi prețurilor, ținând cont de principalele transformări care influențează dinamica internațională a prețurilor. În această ordine de idei, trebuie amintit faptul că din documentele oficiale ale Gazpromului (cum ar fi rapoartele trimestriale ale companiei) aflăm faptul că prețurile la gazele naturale sunt negociate periodic, ținând cont de principalele evoluții pe scena politică și economică din lume[iii][iv]. Fără îndoială, această situație nu este în favoarea utilizatorilor de gaze naturale din Republica Moldova. Aici observăm un punct în care putem discuta despre existența unui risc major la adresa securității energetice a Republicii Moldova. Lipsa unor surse alternative de gaze naturale va menține dependența Republicii Moldova față de gazul rusesc. Totodată însă, acest aspect va menține vulnerabilitatea utilizatorilor de gaze naturale din Republica Moldova față de majorările constante operate de gigantul rusesc Gazprom.

Aceeași situație o putem observa și la capitolul de producție, import și export de produse petroliere. Datele oficiale cu privire la situația anului 2016 ne arată faptul că Republica Moldova a produs 9.000 tone de petrol, în timp ce importul de produse petroliere a constituit 1.314.000 tone petrol echivalent cărbune. La fel ca în cazul sectorului gazelor naturale, în ceea ce privește sectorul produselor petroliere, Republica Moldova se confruntă cu nevoia de a exporta aproape 100% din necesarul de consum, faptul în cauză plasează Chișinăul într-o strictă dependență de lipsa unor furnizori alternativi e produse petroliere, ceea ce crește vulnerabilitatea față de oscilația preșurilor din acest sector. Situația este similară și pentru datele referitoare la anul 2017. Pentru anul trecut datele statistice arată că importurile de cărbune (reprezintă puțin sub 100% din necesarul de consum pentru Republica Moldova) a constituit 120.000 tone echivalent petrol. În același segment de timp însă, trebuie să discutăm despre o situație similară în ceea ce privește producția și importurile de gaze naturale. În ceea ce privește domeniul gazelor naturale, importurile de gaze naturale (care vin din Rusia) constituie 835.000 tone echivalent petrol, ceea ce reprezintă aproape totalul de resurse necesare pentru  consumul intern de gaze. Aceiași dependență acută față de importuri se poate observa și în cazul importurilor de produse petroliere. Pe parcursul anului 2017, cota importurilor de produse petroliere a reprezentat 958.000 tone echivalent petrol, iar producția a reprezentat doat 5.000 tone[v].

Dependența față de importurile de produse energetice din Federația Rusă reprezintă o amenințare serioasă la adresa securității energetice a Republicii Moldova

Datele publicate de Biroul Național de Statistică arată faptul că Republica Moldova este una dintre țările europene în care securitatea energetică reprezintă unul dintre cele mai vulnerabile sectoare ale securității naționale.

Așa cum cunoaștem din literatura de specialitate, securitatea energetică reprezintă unul dintre sectoarele ce țin de domeniul securității[vi]. Dacă este să pornim de la cercetările din literatura occidentală, din Republica Moldova[vii], precum și studii din Federația Rusă, atunci vom ajunge foarte repede la concluzia că asigurarea unui climat de securitate energetică reprezintă una din principalele priorități ale oricărui stat modern.

Vulnerabilitatea sectorului energetic din Republica Moldova este un domeniu care începe să îi preocupe tot mai mult pe decidenții politici de la Chișinău. Importanța asigurării unui climat de securitate energetică este dat de faptul că problemele din acest domeniu se regăsesc în Proiectul Strategiei Securității Naționale a Republicii Moldova[viii]. În cadrul strategiei Naționale este atribuită o importanță deosebită sectorului securității energetice. Urmărind principiile privitoare la securitate, elaborate și prezentate publicului de către Barry Buzan și Ole Wæver acum mai bine de două decenii[ix], strategia de securitate a Republicii Moldova enunță câteva aspecte cu privire la securitatea energetică. În primul rând, în document se specifică faptul că în regiunea în care se află Republica Moldova apar o serie de tensiuni și de riscuri în ceea ce privește tranzitul și distribuirea resurselor energetice, la siguranța aprovizionării, a livrărilor și a viabilității unor coridoare de transport a resurselor energetice. În aceiași ordine de idei, o serie de amenințări de ordin economic afectează interesele vitale ale persoanei și ale societății în domeniile energetic, alimentar, ecologic, demografic, informațional etc. Documentul statuează, de asemenea, că unul dintre obiectivele ce țin de securitatea Republicii Moldova este legat de asigurarea securității energetice și a intereselor comercial-economice ale statului. Totodată însă, dependența excesivă de surse energetice, rețelele de distribuire și/sau furnizorii controlați de un singur stat, combinate cu valorificarea limitată a resurselor energetice alternative. Dependența energetică a Republicii Moldova față de numărul limitat de țări furnizori externi (în special în domeniile gazelor naturale și a energiei electrice) creează premise pentru riscuri majore la adresa securității naționale, printre principale fiind: 1) impunerea unor condiții netransparente Republicii Moldova la formarea tarifului și în procesul de livrare a resurselor energetice; 2) sistarea livrărilor, în contextul conflictelor regionale cu implicarea țărilor producătoare și de tranzit de energie. Un pas pentru rezolvarea parțială a situației din Republica Moldova, potrivit strategiei de securitate a Republicii Moldova, poate fi încercarea decidenților de la Chișinău de a interconecta Republica Moldova la piața energetică a Uniunii Europene[x][xi].

O posibilă evoluție a situației din domeniul energetic în Republica Moldova în viitorul apropiat

Pornind de la cele prezentate mai sus, trebuie să precizăm faptul că, deși autoritățile din Republica Moldova încearcă să amelioreze dependența față de resursele energetice ale Rusiei, situația nu se va schimba prea mult în viitorul apropiat. Republica Moldova va fi nevoită să cumpere în continuare produse petroliere, gaze naturale și curent electric din Federația Rusă și Ucraina. Pentru a ameliora situația, este nevoie de găsirea unor căi alternative de livrare a gazelor naturale în Republica Moldova. Un exemplu în acest sens ar fi accelerarea procesului de construire și de dare în exploatare a gazoductului Iași-Ungheni. Oricum ar fi, situația din domeniul energetic în Republica Moldova va fi încordată, iar decidenții politici de la Chișinău trebuie să găsească o soluție.

Gheorghe Cazacu


[i] http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/balanta_energetica/BE_2018_rom.pdf.

[ii] http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/balanta_energetica/BE_2018_rom.pdf.

[iii] http://www.gazprom.ru/f/posts/01/851439/gazprom-emitent-report-3q-2018.pdf.

[iv] http://www.gazprom.ru/f/posts/01/851439/gazprom-emitent-report-2q-2018.pdf.

[v] http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/balanta_energetica/BE_2018_rom.pdf.

[vi] https://www.scribd.com/doc/243026486/Buzan-Barry-Security-a-New-Framework-for-Analysis.

[vii]https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/1.Aspectele%20problemei%20securitatii%20energetice%20a%20Republicii%20Moldova.pdf.

[viii] http://lex.justice.md/md/328010/.

[ix] https://www.scribd.com/doc/243026486/Buzan-Barry-Security-a-New-Framework-for-Analysis.

[x] http://www.presedinte.md/app/webroot/proiecte/SSN16.pdf.

[xi] http://irim.md/wp-content/uploads/2018/02/8-Rosca.pdf.

NU SUNT COMENTARII

Transmiteti un mesaj

1 × 5 =