Evoluția balanței bunurilor și serviciilor în 2017

balanței

Anul 2017 s-a înscris pe trendul de accentuare a deficitului de cont curent început în anul 2015, pe fondul deteriorării balanței bunurilor și a celei a veniturilor primare. Majorarea deficitului de cont curent și înjumătățirea excedentului contului de capital față de anul 2016 au determinat trecerea soldului cumulat al contului curent și de capital în teritoriul negative

După doi ani de restrângere a ieșirilor nete de fluxuri financiare, în anul 2017 contul financiar s-a încheiat cu intrări nete de aproximativ 1,7 la sută din PIB (Grafic 2). În anul 2017, contul curent a înregistrat un deficit de circa 6 miliarde euro, în creștere cu peste două treimi față de cel consemnat în 2016, în timp ce excedentul contului de capital s-a redus cu aproape jumătate. Cumulat, contul curent și cel de capital au înregistrat un deficit de 3,8 miliarde euro. Aproximativ 90 la sută din deficitul contului curent (5,3 miliarde euro) și aproape 90 la sută din excedentul contului de capital (2 miliarde euro) au provenit din tranzacții cu statele Uniunii Europene (UE). Din deficitul de cont curent înregistrat cu țările UE, cel înregistrat cu zona euro (ZE10) a reprezentat 54 la sută (2,9 miliarde euro).

Pe parcursul anului 2017, contul financiar a înregistrat intrări nete de 3,2 miliarde euro, determinate de acumulări nete de pasive de natura investițiilor directe și de portofoliu și de temperarea scăderilor nete de pasive aferente poziției „alte investiții”, reflectând în principal dinamica depozitelor și a creditelor comerciale și avansurilor. Din perspectiva structurii geografice, contul financiar este influențat, ca și contul curent și cel de capital, de relația cu Uniunea Europeană.

Evoluția contului curent

În anul 2017, balanța de plăți a României a consemnat un sold negativ al contului curent de 5 970 milioane euro, faţă de 3 549 milioane euro în anul 2016. Ponderea deficitului contului curent în PIB11 a fost de 3,2 la sută, comparativ cu 2,1 la sută în anul precedent, accentuarea de 1,1 puncte procentuale provenind preponderant din majorarea deficitului înregistrat de balanța bunurilor (în creștere cu 1 punct procentual din PIB).

Evoluția contului curent și a componentelor sale (Grafic 3) relevă accentuarea deficitului balanței bunurilor cu 30,9 la sută în 2017 față de anul anterior (Tabel 3), pe fondul creșterii mai accentuate a importurilor decât a exporturilor. Veniturile primare și-au majorat deficitul, care reflectă în principal profitul obținut de companiile investiție directă, în timp ce veniturile secundare au consemnat o ușoară creștere a excedentului. Balanța serviciilor a înregistrat, la nivelul anului 2017, un excedent majorat cu 6,3 la sută față de anul anterior, stimulat de creșterea încasărilor din servicii de prelucrare a bunurilor, servicii de transport rutier de mărfuri, servicii informatice, financiare și de construcții.

Balanța bunurilor și serviciilor

În anul 2017, balanța bunurilor și serviciilor a înregistrat un deficit de 4 miliarde euro, de 2,5 ori mai mare față de valoarea consemnată în anul precedent, în principal ca efect al majorării deficitului rezultat din comerțul cu bunuri.

În anul 2017, soldul negativ al balanței bunurilor a fost de 12 183 milioane euro, în creștere cu 30,9 la sută față de anul precedent, exporturile majorându-se cu 9,6 la sută, iar importurile cu 12,8 la sută. Ponderea deficitului balanței bunurilor în PIB a crescut cu 1 punct procentual, până la 6,5 la sută.

În decursul anului 2017, cel mai ridicat nivel al deficitului bunurilor s-a înregistrat în luna decembrie (1 557 milioane euro), iar cel mai redus în ianuarie (569 milioane euro). Analiza în structură a soldului balanței bunurilor, pe cele opt grupe de mărfuri din Nomenclatorul Combinat, relevă deficite la: produse chimice și plastic (6 640 milioane euro), produse minerale (2 504 milioane euro), metale comune (2 201 milioane euro), textile, confecții, încălțăminte (1 316 milioane euro), produse agroalimentare (970 milioane euro), respectiv excedente la: mașini, aparate, echipamente și mijloace de transport (909 milioane euro), produse din lemn, hârtie (421 milioane euro) și alte mărfuri (116 milioane euro)13.

Pe zone geografice, deficitul balanței bunurilor a fost generat în proporție de 82,6 la sută de comerțul intracomunitar, comerțul extracomunitar având o influență de 17,4 la sută.

Gradul de acoperire a importurilor prin exporturi s-a diminuat cu 2,4 puncte procentuale, până la 82,4 la sută, dar gradul de deschidere a economiei s-a majorat cu 0,6 puncte procentuale, până la 67,3 la sută.

Exportul de bunuri a însumat 57 187 milioane euro, în creștere cu 9,6 la sută față de anul 2016, fiind influențat favorabil de evoluția pozitivă a comerțului mondial reflectată în extinderea cererii externe, cu precădere din Uniunea Europeană, atât din țări aparținând zonei euro, cât și din afara acesteia. În valoare absolută, exportul a fost mai mare cu 5 014 milioane euro decât în anul 2016, dar s-a redus cu 0,2 puncte procentuale ca pondere în PIB (30,4 la sută în anul 2017).

NU SUNT COMENTARII

Transmiteti un mesaj

six + 2 =