Dezbateri publice la Edineț. Cum văd politicienii din nordul Moldovei soluționarea problemelor legate de migrație și depopulare

muncă

Asociația Obștească Institutul de Rezolvare a Conflictelor  (INRECO) din Chișinău în cadrul proiectului „Îmbunătățirea relațiilor dintre locuitorii zonelor rurale și funcționarii publici aleși – reprezentanți ai Parlamentului, Guvernului și Autorităților Publice Locale”, a organizat joi, 27 septembrie o dezbatere publică cu participarea reprezentanților partidelor politice. Proiectul, finanțat de Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, își propune să contribuie la sporirea gradului de comunicare dintre partide și alegători dar și între ele, mai ales la nivel local unde politicienii trebuie să știe a conlucra pentru a soluționa problemele cetățenilor.

Pornind de la obiectivul proiectului, în cadrul dezbaterilor sunt puse în discuție o serie de subiecte de interes real pentru alegători. Și asta, deoarece, pe lângă partea tehnică a relațiilor dintre alegători și autorități, ce ține în special de comunicare și transparență, există și problema subiectelor, scoase în prim plan de către acestea dar și soluționarea lor. Se întâmplă ca pe agenda, atât a autorităților cât și a unor partide politice, să fie puse în discuție alte subiecte decât cele stringente, ce țin de viața de zi cu zi a cetățenilor.

Mai mulți bătrâni de 67 de ani decât copii de până la un an

Subiectul, pus în discuție la dezbaterea de la Edineț ține de depopulare și migrație. Cum se poate face față acestor fenomene, devastatoare pentru economia republicii.

Dacă urmărim statisticile, în raionul Edineț, timp de 12 ani, din 2005 până în 2017, populația raionului a scăzut de la 85,4 mii la 80,3 mii de locuitori, deci, cu peste cinci mii de persoane.

Trebuie, însă de menționat că statisticile nu iau în calcul persoanele care migrează la lucru în Rusia sau Occident, fără a-și anula viza de reședință. Prin urmare, dacă nu și-a anulat viza de reședință, persoana este considerată că locuiește încă în Republica Moldova.

Cu alte cuvinte, realitatea este cu mult mai îngrijorătoare decât o arată statisticile iar acest lucru se observă cu ochiul liber de fiecare dată când se vizitează majoritatea satelor moldovenești, care devin tot mai pustii.

A doua cauză a depopulării ține de natalitatea scăzută. Inclusiv din cauza ca lumea este plecată, în special familiile tinere, în zonele rurale din R. Moldova se nasc tot mai puțini copii Acest trend ține și de faptul, că a crește un copil devine tot mai costisitor și familiile, inclusiv cele rămase, se limitează să aibă un singur copil, în unele cazuri doi și foarte rar, trei și mai mulți.

Potrivit Agenției ONU pentru drepturile și sănătatea reproductivă (UNPFA), Republica Moldova se confruntă cu declinul numărului populației, situându-se în top 3 țări din lume care înregistrează acest fenomen. Printre cauzele de bază sunt emigrarea, în special a tinerilor și persoanelor de vârstă reproductivă, fertilitatea scăzută, speranța de viață joasă și îmbătrânirea populației.

Toate acestea duc la o scădere a numărului populației cu peste 1% anual. Conform prognozelor UNFPA și a Centrului de Cercetări Demografice, către anul 2035 (cam în decurs de 17 ani) efectivul populației țării ar putea să se micșoreze până la 2 milioane de oameni, iar fiecare a treia persoană va avea peste 60 de ani.

Îmbătrânirea populației se resimte și în raionul Edineț, unde portivit statisticilor pentru anul 2017 erau mai mulți bătrâni de 67 de ani decât copii cu vârsta de până la un an, raportul fiind de 861 la 840.

În general, copii și tineri cu vârste de până la 20 de ani sunt mai puțini de 1000 în fiecare categorie de vârstă. Pe când persoane cu vârste cuprinse între 50 și 65 de ani sunt de cel puțin 1000 la fiecare vârstă. Deja în fiecare an, numărul persoanelor apte de muncă, care trebuie să-i întrețină pe cei care nu lucrează, este tot mai mic.

Partidul de guvernământ vede soluția în atragerea investițiilor

Cum văd soluționarea problemelor ce țin de depopulare și migrație politicienii din raionul Edineț?

Primarul municipiului Edineț, Constantin Cojocaru, care este și vice-președintele organizației raionale a Partidului Democrat, partidul de guvernământ în Republica Moldova, crede că principal cauză a migrației ține de situația economică a oamenilor și, de aceea trebuie deschise noi locuri de muncă și pentru asta, trebuie atrase investiții.

Încă de la începutul primului mandat, în anul 2007, aveam intenția de a face o zonă industrială în Edineț. În urmă cu cinci ani am reușit să deschidem un parc industrial axat pe investiții în sectorul agroalimentar. Am adus investitori din Ucraina, Polonia și Germania, iar la moment aici avem cinci rezidenți foarte mari cu investiții de peste 400 milioane de lei. Recent a fost dată în exploatare și o linie de uscare a fructelor”, a precizat Cojocaru.

Mai mult decât atât, Cojocaru susține că este implicat în negocieri și cu colegii din Letonia și Slovacia, iar până în anul 2020 speră că va reuși să atragă noi investiții.

Mulți primari astăzi se plâng că nu le ajung resursele financiare. Întrebarea mea este: ce-au făcut ei ca să le ajungă bani? A fi primar nu este un lucru atât de ușor, dar dacă îți faci datoria cu cinste și cu onoare lucrurile sunt într-o continuă mișcare”, a punctat primarul.

Mai este nevoie de senzația că în țară există dreptate

La rândul său, președintele organizației teritoriale Edineț al Partidului Liberal Democrat, Marin Veremciuc, este de părerea că nu toți primarii au aceleași posibilități pe care le au primarii partidului de guvernământ, favorizați de autoritățile centrale și că doar locurile de muncă noi deschise și investițiile nu sunt suficiente pentru a opri exodul populației din Republica Moldova, în special a tinerilor. „Oamenii trebuie să aibă încredere în ziua de mâine, să aibă sentimental că în țară există dreptate iar pentru asta este nevoie, în primul rând ca să funcționeze statul de drept”, consideră acesta.

De asemenea, și Ștefan Urâtu, președintele partidului Voința Poporului, venit de la Chișinău cu ocazia dezbaterilor de la Edineț, a menționat necesitatea unui sistem juridic, care să facă dreptate în țară și în care să aibă încredere oamenii dar și investitorii. „Ce folos că se creează condiții pentru atragerea investițiilor, dacă nu există o justiție independentă, care să asigure proprietatea asupra acestor investiții”, se întreabă Urâtu. Acesta a adus o serie de propuneri, care să îmbunătățească echilibrul din sectorul judiciar.

Reforme în învățământ și descentralizare…

La rândul său, Marin Livădaru, președintele Partidului Societății Progresiste, a adus drept exemplu de dezvoltare armonioasă a societății, Elveția, considerând că exemplul acestei țări urmează a fi replicată în Republica Moldova. Și trebuie de început de la instalarea statului de drept și, nu în ultimul rând, modernizarea sistemului de învățământ, astfel încât acesta să se plieze pe interesele societății și ale economiei. Totodată, Livădaru a amintit despre necesita descentralizării și acordarea unei largi autonomii financiare locale unităților teritoriale. Acest fapt va conduce la crearea unor poli de creștere și va oferi posibilitatea regiunilor să se dezvolte, să atragă investiții și să nu depinde într-o măsură atât de mare de Chișinău.

De altfel, toți cei prezenți, inclusiv primarul din Edineț, care reprezintă partidul de guvernământ, a fost de acord că este stringent necesară o descentralizare pentru a acorda șanse de dezvoltare regiunilor Republicii Moldova. De altfel, problemei descentralizării și autonomiei locale îi va fi dedicată următoarea dezbatere, care va avea loc pe data de 5 octombrie în municipiul Soroca.

Politicienii din Edineț dar și cei veniți de la Chișinău leagă în primul rând problema migrației de sărăcia populației, de lipsa locurilor de muncă, de lipsa investițiilor și, nu în ultimul rând de sentimentul populației că în țară se face dreptate. Mai puțin s-au referit cei prezenți la cea de-a doua parte a problemei demografice, ce ține de natalitatea scăzută.

De altfel, aceasta este una din problemele globale, care afectează, în primul rând țările dezvoltate.

  1. Moldova mai are dividend demografic, însă nu pentru mult timp

Potrivit UNPFA multe țări din Europa, inclusiv cele cu nivel ridicat de dezvoltare, se confruntă cu aceleași provocări. Însă experiențele altor țări demonstrează că schimbările demografice pot fi utilizate drept oportunitate pentru creșterea economică și dezvoltarea umană, investind în capitalul uman.

Totodată, acțiunile și măsurile de politici în domeniul demografic trebuie țintite pe calitatea vieții oamenilor, și nu pe numărul acestora.

În prezent, Republica Moldova dispune de un avantaj foarte mare din perspectivă demografică – mai mult de jumătate din populația țării este în vârstă aptă de muncă, inclusiv tinerii, care pot contribui la dezvoltarea economică a țării. Acesta se numește dividend demografic, însă este o situație si o oportunitate care nu va dura prea mult, de aceea este necesar să fie explorat acum.

Potrivit ONU, sunt necesare investiții în informarea, educația și sănătatea tinerilor, precum și crearea oportunităților de angajare în câmpul muncii.

Sub aspectul îmbătrânirii populației, sunt necesare măsuri de suport pentru retenția persoanelor pensionate pe piața muncii și promovarea învățării pe tot parcursul vieții. Aceasta contribuie atât la prevenirea vulnerabilității vârstnicilor, cât și la creșterea speranței de viață a acestora.

Pe de altă parte, sub aspectul fertilității, țări precum Franța și Suedia, care au printre cele mai înalte rate de fertilitate din Europa, au pus accent pe politici familiale orientate spre menținerea echilibrului dintre dorința cuplurilor de a avea copii și de a fi integrați pe piața muncii. Aceasta înseamnă disponibilitatea serviciilor de îngrijire a copilului, plătite din bugetul public, concediu maternal flexibil, facilitarea revenirii pe piața muncii a femeilor din concediul de maternitate, implicarea bărbaților în creșterea copilului.

Totodată, stimulentele monetare, cum ar fi alocațiile financiare la nașterea copilului, au demonstrat că nu sunt eficiente pe termen lung. Acestea doar grăbesc nașterea unui copil pe care cuplurile deja și-l planificau, dar nu determină creșterea fertilității pe termen lung.

C.I.

NU SUNT COMENTARII

Transmiteti un mesaj

seven + 4 =