Ucraina continuă să rămână un partener important al Republicii Moldova

moldova

Evoluția relațiilor din ultima perioadă dintre Republica Moldova și Ucraina a cunoscut o evoluție pozitivă. Acest lucru a putut fi observat, mai ales, în domeniul schimburilor comerciale dintre cele două părți. Cele mai noi date statistice arată o creștere a volumului exporturilor înspre Ucraina pentru anul 2017 cu 24.13% față de anul 2016. În aceiași perioadă de referință, asistăm la o creștere cu 24.89% a cotei importurilor de produse ucrainene pe piața din Republica Moldova[i].

De asemenea, trebuie remarcat faptul potrivit căruia cele mai recente evenimente ne arată existența unei cooperări importante de ordin politic între reprezentanții corpurilor diplomatice ale celor două state.

Vizita ambasadorului Moldovei în Ucraina în regiunea Harkov semn al încercărilor din ambele părți de a menține relații bune de cooperare

La 31 iulie 2018, ambasadorul Republicii Moldova în Ucraina, Ruslan Bolbocean, a efectuat o vizită de lucru în regiunea Harkov din estul Ucrainei. În cadrul vizitei, așa cum se arată în comunicatul oficialităților de la Chișinău, ambele părți au fost dispuse să coopereze în sectoare importante de activitate, precum ar fi domeniul comercial-economic și cel cultural-umanitar[ii].

Această vizită este de o semnificație aparte. Regiunea aleasă pentru vizita de lucru a delegației Republicii Moldova nu a fost aleasă întâmplător. Regiunea Harkov, alături de regiunile Donețk și Lugansk (situate de asemenea în estul Ucrainei în apropiere de orașul Rostov-pe-Don, aflat într-o locație a cărei importanță strategică a crescut înaintea cât și după anexarea ilegală a Crimeii de către Federația Rusă în 2014) este o zonă de conflict armat și o zonă în care interferențele geopolitice dintre Occident și Rusia sunt cât se poate de evidente. Vizita ambasadorului Republicii Moldova în zona de conflict trebuie văzută ca un mesaj de susținere pentru guvernul de la Kiev, precum și pentru autoritățile regionale ucrainene care încearcă să facă față presiunilor tot mai mari ale Rusiei în Regiune[iii]. De asemenea, această vizită trebuie văzută drept o încercare a autorităților de la Chișinău de a îmbunătăți și de a consolida relațiile cu vecinul său estic.

Cooperarea economică dintre republica Moldova și Ucraina s-a intensificat în primele luni ale anului 2018

Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova confirmă dinamica pozitivă a schimburilor comerciale cu Ucraina înregistrată pe parcursul ultimilor doi ani. Potrivit datelor oficiale în lunile ianuarie-iunie ale anului 2018, dinamica evoluției exporturilor de produse moldovenești în Ucraina a înregistrat o creștere de 29.6% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2017[iv].

În ceea ce privește evoluția importurilor din Ucraina pentru aceeași perioadă de referință, se poate observa o creștere de 13.9% față de aceeași perioadă a anului trecut[v]. Aceste tendințe confirmă dinamica pozitivă înregistrată în schimburile comerciale dintre Republica Moldova și Ucraina. Totodată, aceste evoluții ne permit să considerăm că o astfel de tendință se va păstra și în lunile ce urmează în schimburile comerciale bilaterale.

Procesul de integrare Europeană, implementarea prevederilor Acordului de Asociere, a Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător, stabilizarea situației politice de la Chișinău și Kiev printre factorii care au dus la ameliorarea situației schimburilor economice dintre Republica Moldova și Ucraina

La creșterea schimburilor comerciale din ultima perioadă dintre Republica Moldova și Ucraina au contribuit mai mulți factori de ordin intern și extern. Printre factorii care au influențat pozitiv evoluția schimburilor comerciale între cele două state se numără: intrarea în vigoare și implementarea prevederilor Acordurilor de Asociere pe care Republica Moldova[vi] și Ucraina le-au semnat cu Uniunea Europeană, precum și implementarea Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC)[vii]. Pe lângă tratatele internaționale la care atât Chișinăul, cât și Kievul sunt parte, o serie de evoluții politice și macroeconomice au determinat un trend ascendent în schimburile comerciale ale celor două țări.

În lumina implementării de către ambele state a unor măsuri care urmăresc integrarea în structurile europene putem vorbi despre un set de măsuri care, direct sau indirect, a avut efecte benefice asupra schimburilor comerciale dintre Republica Moldova și Ucraina. Adoptarea unui curs de integrare europeană facilitează dialogul politici dintre Chișinău și Kiev și asigură condițiile necesare intensificării raporturilor comerciale bilaterale.

Un factor deosebit de important care influențează activitățile comerciale ale Republicii Moldova și ale Ucrainei este reprezentat de restricțiile comerciale impuse de Federația Rusă celor două state[viii]. În acest context, atât Republica Moldova precum și Ucraina au fost nevoite să își reconfigureze opțiunile de desfășurare a politicilor comerciale. În această ordine de idei, trebuie remarcat faptul potrivit căruia ambele state au renunțat la Federația Rusă ca piață tradițională de desfacere a produselor venite din Moldova și din Ucraina. În acest context, Chișinăul și Kievul au avut opțiuni de desfășurare a propriilor politici comerciale. Aceste opțiuni includeau, în mod firesc, o reorientare a exportatorilor moldoveni și ucraineni înspre piețele de desfacere din statele vecine, precum și înspre oportunitățile care apăreau din Uniunea Europeană. În acest context, apare o premisă care a stat la baza intensificării schimburilor comerciale bilaterale, precum și la baza creșterii volumului exporturilor înspre Uniunea Europeană în cazul ambelor state.

Acordul de Asociere exercită efecte pozitive asupra schimburilor comerciale dintre Republica Moldova și Ucraina

Intrarea în vigoare a Acordurilor de Asociere dintre Uniunea Europeană și statele membre ale Parteneriatului Estic (inclusiv Moldova și Ucraina) are efecte benefice asupra dinamicii comerțului exterior al celor două state. Mai mult de atât, Acordul de Asociere obligă ambele state să respecte anumite standarde în procesele de integrare europeană care se află în derulare atât în Republica Moldova, precum și în Ucraina.

Așa cum se poate observa din cele mai noi date disponibile, Acordul de Asociere a contribuit în mod decisiv la accelerarea procesului de integrare a Republicii Moldova și al Ucrainei în sistemul economic european și internațional, aducând progrese importante evoluției schimburilor comerciale ale R. Moldova[ix] și ale Ucrainei[x].

Evoluția ulterioară a relațiilor bilaterale va depinde de cooperare în domeniul soluționării conflictelor înghețate existente în Moldova și Ucraina

Dinamica ulterioară a raporturilor Republica Moldova și Ucraina va fi determinată de intensitatea cu care cele două state vor continua reformele menite să înlesnească procedura de accedere în structurile europene. Un rol semnificativ va avea, de asemenea, modul în care cele două state vor acțiuna în problema reglementării situației din regiunea din stânga Nistrului, precum și a celei din estul Ucrainei.

Gheorghe Cazacu


[i] http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Moldova_in_cifre/2018/Breviar_ro_2018.pdf.

[ii] http://www.mfa.gov.md/comunicate-presa-md/512932/.

[iii] http://trb.ro/2018/06/ce-urmareste-rusia-prin-intensificarea-prezentei-militare-in-marea-azov/.

[iv] http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6083&parent=0.

[v] http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6083&parent=0.

[vi]http://dcfta.md/uploads/0/images/large/evoluyia-fluxurilor-comerciale-rm-ue-dupi-2-ani-de-implementare-zlsac.pdf.

[vii] http://mei.gov.md/ro/content/zona-de-comert-liber-cuprinzator-si-aprofundat-rm-ue-zlsac.

[viii]http://dcfta.md/uploads/0/images/large/evoluyia-fluxurilor-comerciale-rm-ue-dupi-2-ani-de-implementare-zlsac.pdf.

[ix] http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Moldova_in_cifre/2018/Breviar_ro_2018.pdf.

[x] https://www.kyivpost.com/ukraine-politics/xinhua-ukraine-eu-agricultural-trade-22-first-quarter.html.

NU SUNT COMENTARII

Transmiteti un mesaj

seven − three =