BNR: în afară de industria de prelucrare a țițeiului, celelate domenii au înregistrat scăderi în luna martie 2018

economia

În luna martie 2018, rata anuală de creștere a volumului producției industriale a decelerat semnifi cativ până la 1,2 la sută (-4,8 puncte procentuale), exclusiv pe seama sectorului prelucrător, influenţat de încetinirea activităţii economice în zona euro, dar și pe plan intern, se precizează în buletinul Bancii Naționale a României.

În document se explică faptul că aceste pierderi de ritm s-au observat în majoritatea ramurilor manufacturiere, dinamica anuală intrând chiar în teritoriul negativ în sectoare precum cele corelate cu activitatea de construcții (afectată de condiţiile meteorologice mai puţin favorabile), industria producătoare de alte mijloace de transport (în general caracterizată de o traiectorie volatilă), industria alimentară (în bună măsură ca urmare a manifestării unui efect statistic); în industria lemnului și cea a mobilei, în industria confecțiilor și în industria chimică a avut loc o accentuare a ritmurilor anuale negative.

Activitatea s-a menținut robustă în industria de prelucrare a țițeiului și în cea de mașini și echipamente (dinamici anuale consistente, în accelerare comparativ cu luna anterioară), impulsionate de cererea externă pe aceste segmente și de progrese în direcția eficientizării procesului de producție. De asemenea, variaţia anuală a volumului producţiei a revenit în teritoriul pozitiv în metalurgie, după finalizarea unei investiții de modernizare a capacităților de producție. Așteptările pe termen scurt au continuat să se deterioreze, indicatorul de încredere DGECFIN coborând până la 0 puncte (de la 0,6 puncte în luna anterioară și o medie de aproape 3 puncte în trimestrul IV 2017).

Oferta excedentară de forţă de muncă s-a restrâns și în luna martie 2018, ambii indicatori ai șomajului coborând la cele mai reduse valori din perioada ulterioară anului 2000: 3,7 la sută în cazul ratei șomajului înregistrat și 4,5 la sută în cel al ratei BIM1.

Pe de altă parte, cererea de forță de muncă a continuat să se ajusteze în sens descendent (evoluţie reflectată de scăderea ratei locurilor de muncă vacante 1), astfel că traiectoria aplatizată a gradului de tensionare a condițiilor pe piața muncii s-a prelungit.

Pe termen scurt, așteptările operatorilor economici privind numărul de salariați, formulate în Sondajul DG ECFIN, sugerează un ritm susținut al angajărilor în serviciile de piață și în comerț, stabilitate în industrie, dar scădere în construcții.

Dincolo de influența exercitată de caracterul tensionat al condițiilor de pe piața muncii, evoluţia câștigului salarial nominal net a fost marcată, în bună măsură, de majorările substanțiale acordate în luna martie în sectorul bugetar (pentru personalul din învățământ și sănătate), dinamica anuală avansând cu 4,2 puncte procentuale, până la 15,5 la sută.

Volumul cifrei de afaceri din comerț și servicii a înregistrat în perioada analizată o nouă temperare de ritm (cu aproximativ 2 puncte procentuale, până la circa 3 la sută în termeni anuali), optimismul consumatorilor diminuându-se în contextul preocupărilor cu privire la erodarea puterii de cumpărare și la evoluția serviciului datoriei. Cea mai pronunțată decelerare s-a produs la nivelul comerțului cu bunuri durabile – segment puternic corelat cu poziționarea ciclică a economiei –, în cazul căruia dinamica anuală a oscilat între +/-1 la sută pentru majoritatea grupelor de mărfuri, după rate de creștere de două cifre în anul 2017.

O ușoară atenuare de dinamică s-a observat și la nivelul bunurilor de uz curent, în condițiile în care diminuarea vânzărilor pe segmentul combustibililor, în asociere cu scumpirea acestora și cu pierderea de ritm înregistrată de achizițiile auto, a fost parțial contrabalansată de accelerarea comerțului cu bunuri alimentare.

O evoluție similară au consemnat și prestările de servicii de piață, a căror rată anuală s-a redus la jumătate față de luna februarie (până la 3,5 la sută), pe seama încetinirii activității turistice, o posibilă contribuție revenind și condițiilor meteo mai puțin favorabile comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

NU SUNT COMENTARII

Transmiteti un mesaj

eight − 4 =