93,7 milioane euro pentru finanțarea Start Up Nation

  start up nation

  Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU), din cadrul MDRAPFE, a semnat trei contracte de finanțare, în valoare totală de aproximativ 93,7 milioane euro, în cadrul apelului de proiecte de tip noncompetitiv România Start Up Nation.

  Prin aceste proiecte, al căror beneficiar este Ministerul pentru Mediul de Afaceri, sprijinim întreprinderile să se dezvolte și să creeze locuri de muncă în România. Estimăm că, după finalizarea activităților, minim 2.100 microîntreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii vor beneficia de sprijin, fiind create si menținute minim 4.200 locuri de muncă„, a declarat Marius Nica, Ministrul delegat pentru Fonduri Europene.

  libris.ro
  Activitățile finanțate, derulate de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA), cuprind selecția planurilor de afaceri depuse de antreprenori, susținerea implementării planurilor de afaceri și monitorizarea acestora în perioada de sustenabilitate. Proiectele încurajează antreprenoriatul și ocuparea pe cont propriu, prin susținerea dezvoltării de întreprinderi cu profil non-agricol din zona urbană.

  Beneficiarii finali ai finanțărilor sunt microîntreprinderi sau întreprinderi mici şi mijlocii (persoane juridice) cu profil non-agricol, din zonele urbane, cu mai puțin de un an de funcționare, selectate pentru finanțare din ajutorul de minimis conform metodologiei prezentate în proiect, care activează într-una dintre cele șapte regiuni de dezvoltare mai puțin dezvoltate. În plus, activitatea pentru care primesc sprijin trebuie să corespundă unui cod CAEN menționat ca și eligibil conform schemei de ajutor de minimis aprobată prin ordinul nr. 692/06.06.2017 al Ministrului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (publicată în Monitorul Oficial nr. 431 bis din 12 iunie 2017).

  Despre proiecte și Programul Operațional Capital Uman (POCU)

  Proiectele au fost selectate pentru finanțare din POCU, în cadrul apelului de proiecte de tip noncompetitiv România Start Up Nation pentru Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.

  POCU stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând, astfel, investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007‐2013 și contribuind la reducerea disparităților de dezvoltare economică și socială dintre România și Statele Membre ale UE. Programul are o alocare totală de 5,085 de miliarde de euro.

  Despre stadiul derulării programului Start Up Nation

  Implementarea programului Start-Up Nation se face prin parcurgerea următoarelor etape:

  • Aprobarea schemei de minimis prin publicarea in Monitorul Oficial a Procedurii de Implementare
  • Ordinul ministrului nr. 692/06 iunie 2017, publicat in Monitorul Oficial al României din 12 iunie 2017
  • Înscrierea in cadrul programului timp de 30 de zile – 15 iunie-14 iulie 2017
  • Verificarea planurilor de afaceri depuse si semnarea contractelor de finanțare 17 iulie-15 noiembrie 2017
  • Efectuarea cheltuielilor și depunerea documentațiilor aferente cererilor de plată/rambursare (maxim 3 cereri) – 16 noiembrie 2017- 29 septembrie 2018.

  Prin urmare, în funcție de durata de efectuare a cheltuielilor și de data depunerii documentațiilor aferente cererilor de plată/rambursare, banii ajung în contul beneficiarilor între data de 1 decembrie 2017 și 1 noiembrie 2018. Aceste etape se derulează în concordanţă cu procedura de Implementare publicată în Monitorul Oficial al României.

  Pentru efectuarea plăților, se parcurg următoarele etape: verificarea documentației depuse de către AIMMAIPE, realizarea vizitei de certificare a cheltuielilor de către banca selectată, întocmirea acordului de utilizare a ajutorului de minimis de către AIMMAIPE și efectuarea plății.

  În concluzie, programul se implementează pe parcursul a doi ani calendaristici, banii fiind primiți în baza solicitărilor beneficiarilor, după verificarea documentațiilor depuse și a certificării la fața locului a investițiilor din proiect.

  Mecanismul decontării cererilor de plată este următorul:

  • Dupa primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/ prestarea serviciilor/execuția lucrărilor recepționate, acceptate la plată, beneficiarul depune la AIMMAIPE formularul de decont și documentele justificative aferente acestuia;
  • AIMMAIPE efectuează verificarea formularului de decont și în cazul în care sunt aprobate cheltuielile, formularul se încarcă în aplicația informatică. Banca este notificată automat de către aplicație și programează vizită de certificare a cheltuielilor. După efectuarea certificărilor și întocmirea procesului verbal de certificare, banca îl încarcă în aplicația informatică. AIMMAIPE întocmește acordul de utilizare și îl încarcă în aplicația informatică. După încărcarea acordului de utilizare se efectuează plata;
  • Dupa încasarea sumelor, beneficiarii au obligația de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată la AIMMAIPE, în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată;
  • Pentru dosarele incomplete AIMMAIPE solicită clarificări.

  Mecanismul decontării cererilor de rambursare este următorul:

  • Dupa primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/ prestarea serviciilor/execuția lucrărilor recepționate și efectuarea plăților, beneficiarul depune la AIMMAIPE formularul de decont și documentele justificative aferente acestuia;
  • AIMMAIPE efectuează verificarea formularului de decont și în cazul în care sunt aprobate cheltuielile, formularul se încarcă în aplicația informatică. Banca este notificată automat de către aplicație și programează vizita de certificare a cheltuielilor. După efectuarea certificărilor și întocmirea procesului verbal de certificare, banca îl încarcă în aplicația informatică. AIMMAIPE întocmește acordul de utilizare și îl încarcă în aplicația informatică. După încărcarea acordului de utilizare se efectuează plata;
  • Pentru dosarele incomplete se solicită clarificări.

  Antreprenorul trebuie să urmeze procedura de implementare. AIMMAIPE nu are obligația de a contacta beneficiarii după intrarea în vigoare a acordului de finanțare. Beneficiarul are obligația să efectueze achiziția și să depună, la AIMMAIPE de care aparține cerere de plată sau de rambursare.

  În anul 2017, au fost aprobate peste 3500 credite punte la partenerii de finanțare, beneficiarii urmând să se prezinte pentru decont începând cu luna ianuarie 2018 la sediile AIMMAIPE.

  Până la sfârșitul anului 2017, au fost făcute plăți către 111 beneficiari, iar in cele trei zile lucrătoare ale anului 2018 au mai fost plătiți 34 de beneficiari. La acest moment toate cererile depuse au fost plătite sau se află în circuitul de avizare.

  În anul 2017, au fost alocate credite bugetare in valoare de 670 milioane lei, diferența de 963,798 milioane este alocată prin legea bugetului de stat pe anul 2018.

  Ministerul a solicitat, pentru anul 2018, credite de angajament și bugetare în valoare de 2 miliarde. Prin proiectul de lege a bugetului de stat, s-au alocat 700 milioane lei credite de angajament, urmând ca diferența până la 2 miliarde să fie solicitată la rectificarea bugetară.

  NU SUNT COMENTARII

  Transmiteti un mesaj

  4 + seventeen =