Care sunt tendinţele locurilor de muncă în România?

piaţa forţei de muncă

Datele Institutului Naţional de Statistică din România privind locurile de muncă vacante din economia românească, dat publicităţii azi, 17 noiembrie, scot în evidenţă 2 lucruri importante care arată gravitatea problemelor cu care se confruntă România: există o migraţie a forţei de muncă spre sectorul bugetar, îndeosebi spre cel administraţiei publice (un lucru absolut normal datorită creşterilor salariale) şi continuarea lipsei acute de muncitori calificaţi (ca urmare a emigrări masive a românilor în statele din vestul Europei – România este a doua ţară din lume ca număr de emigranţi, după Siria).

Astfel, în trimestrul 3 din 2017 numărul locurilor de muncă vacante a fost de 58,9 mii, în scădere cu 5,2 mii locuri de muncă vacante faţă de trimestrul anterior, adică această scădere a fost de 1,22%, în scădere cu 0,11 puncte procentuale faţă de trimestrul precedent. Comparativ cu acelaşi trimestru al anului 2016, rata locurilor de muncă vacante a scăzut cu 0,12 puncte procentuale, iar numărul locurilor de muncă vacante a scăzut cu 4,0 mii.

Cu alte cuvinte, numărul de persoane angajate în sectorul privat şi bugetar a depăşit cu puţin numărul de persoane care au plecat. Dar să privim în continuare cifrele şi să observăm care sunt tendinţele.

Rata şi numărul locurilor de muncă vacante pe activităţi ale economiei naţionale

Analizând numărul de locuri vacante pe activităţi ale economiei româneşti, experţii INS au concluzionat că în trimestrul 3 din 2017, cele mai mari rate ale locurilor de muncă vacante (adică lipsă de personal) s-au înregistrat în sănătate şi asistenţă socială (2,64%), urmată de administraţia publică (2,61%).

În industria prelucrătoare s-a concentrat peste o pătrime din numărul total al locurilor de muncă vacante (17,0 mii locuri vacante), iar rata a luat valoarea de 1,43 %.

Sectorul bugetar a însumat aproape 32% din numărul total al locurilor de muncă vacante. Astfel, 8,7 mii locuri vacante se regăsesc în sănătate şi asistenţă socială, 6,9 mii locuri vacante în administraţia publică, respectiv 3,0 mii locuri vacante în învăţământ.

La polul opus, cele mai mici valori atât ale ratei cât şi a numărului locurilor de muncă vacante s-au regăsit în industria extractivă (0,15%, respectiv 0,1 mii locuri vacante).

Trimestrul 3 din 2017 comparativ cu perioadele precedente

Prin comparaţie cu trimestrul precedent cea mai relevantă scădere atât a ratei, cât şi a numărului locurilor de muncă vacante s-a regăsit în administraţia publică (-1,37 puncte procentuale, respectiv -3,7 mii locuri vacante), ca urmare a aplicării prevederilor legale în vigoare. Cu alte cuvinte s-au făcut angajări.

La polul opus, cele mai semnificative creşteri ale ratei locurilor de muncă vacante s-au regăsit în activităţile de intermedieri financiare şi asigurări (+0,31 puncte procentuale), respectiv în învăţământ (+0,22 puncte procentuale).

Numărul locurilor de muncă vacante a cunoscut creşteri relevante în activităţile din industria prelucrătoare (+1,4 mii locuri vacante), respectiv în cele din comerţ şi învăţământ (+0,7 mii locuri vacante pentru fiecare în parte).

Faţă de acelaşi trimestru al anului anterior, cea mai semnificativă diminuare atât în ceea ce priveşte rata, cât şi numărul locurilor de muncă vacante s-a înregistrat în administraţia publică (-1,20 puncte procentuale, respectiv -2,9 mii locuri vacante), iar la polul opus, cu cea mai importantă creştere s-au regăsit activităţile de transport şi depozitare (+0,23 puncte procentuale, respectiv +0,7 mii locuri vacante).

Rata şi numărul locurilor de muncă vacante pe grupe majore de ocupaţii

În trimestrul 3 din 2017, cea mai mare cerere de forţă de muncă salariată exprimată de angajatori atât prin intermediul ratei, cât şi a numărului locurilor de muncă vacante a fost pentru ocupaţiile de specialişti în diverse domenii de activitate – grupa majoră 2 (1,63%, respectiv 16,7 mii locuri vacante), iar cele mai mici valori s-au înregistrat pentru ocupaţiile de lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit – grupa majoră 6 (0,62%, respectiv 0,1 mii locuri vacante), respectiv de membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalţi conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori – grupa majoră 1 (0,67%, respectiv 2,2 mii locuri vacante).

Trimestrul 3 din 2017 comparativ cu perioadele precedente

Comparativ cu trimestrul precedent atât rata, cât şi numărul locurilor de muncă vacante au cunoscut scăderi în aproape toate grupele majore de ocupaţii. Cea mai relevantă a fost în rândul ocupaţiilor de specialişti în diverse domenii de activitate – grupa majoră 2 (-0,24 puncte procentuale, respectiv -2,6 mii locuri vacante).

Singura creştere a celor doi indicatori s-a regăsit în ocupaţiile de muncitori calificaţi şi asimilaţi – grupa majoră 7 (+0,04 puncte procentuale, respectiv +0,3 mii locuri vacante).

Faţă de acelaşi trimestru al anului anterior, cele mai relevante scăderi ale ratei locurilor de muncă vacante s-au regăsit în ocupaţiile de operatori la instalaţii şi maşini; asamblori de maşini şi echipamente – grupa majoră 8 (-0,25 puncte procentuale), urmate de cele de specialişti în diverse domenii de activitate – grupa majoră 2 (-0,20 puncte procentuale).

În ceea ce priveşte numărul locurilor de muncă vacante, acesta a cunoscut cele mai mari scăderi în aceleaşi grupe majore de ocupaţii, astfel: specialişti în diverse domenii de activitate – grupa majoră 2 cu 1,5 mii locuri vacante, respectiv operatori la instalaţii şi maşini; asamblori de maşini şi echipamente – grupa majoră 8 cu 1,3 mii locuri vacante.

Cele mai semnificative creşteri atât ale ratei, cât şi ale numărului locurilor de muncă vacante s-au regăsit în ocupaţiile de muncitori calificaţi şi asimilaţi – grupa majoră 7 (+0,06 puncte procentuale, respectiv +0,5 mii locuri vacante).

Având în vedere cum evoluează cadrul politic şi legislativ la ora actuală, cu siguranţă cele două tendinţe amintite la începutul articolului se vor accentua în trimestrul 4: va spori aparatul bugetar, îndeosebi al administraţiei publice şi se va accentua lipsa de personal calificat.

NU SUNT COMENTARII

Transmiteti un mesaj

2 × 1 =