Care sunt paşii de urmat pentru iniţierea negocierilor colective salariale

colective

La finalul săptămânii trecute a fost publicată OUG 82 care  prevede derogări de la Legea Dialogului Social 62/2011, prin care sunt transferate contribuţiile sociale de la angajator la angajat.

Prevedrile din OUG 82 trebuie aplicate  în perioada 20 noiembrie – 20 decembrie 2017, instituind obligativitatea angajatorilor de a negocia contractele colective de muncă. În opinia Guvernului, aceste negocieri au ca scop mărirea de către angajator a salariilor, inclusiv angajatorii care au mai puţin de 21 de angajaţi, precum şi angajatorii care au contracte colective de muncă în vigoare.

Mai jos sunt prezentate succint modificările și pașii ce urmează a fi parcurși în perioada următoare:

  • Este obligatorie inițierea negocierii colective în unitățile în care nu există încheiat contract/acord colectiv de muncă pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG 79/2017 (cu privire la transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat), inițiere obligatorie indiferent de numărul de salariați ai societății.
  • Angajatorul are obligația de a iniția negocierea. Daca salariații nu au constituit un sindicat la nivel de unitate, negocierea are loc cu reprezentanții salariaților. În acest sens, angajatorul are obligația convocării salariaților care trebuie să-și desemneze reprezentanți.
  • Rezultatele întâlnirii cu reprezentanții salariaților se consemnează într-un proces-verbal indiferent dacă negocierile vor continua sau nu.
  • Angajatorul trebuie să-și îndeplinească obligația de a iniția negocierea colectivă astfel încât în cazul unui control să poată să dovedească cu cu documente justificative îndeplinirea acestei obligații.
  • Este de asemenea obligatorie negocierea colectiva a actelor adiționale la contractele și acordurile colective de muncă în vigoare.

În unităţile în care există încheiat contract colectiv de muncă, punerea în aplicarea a prevederilor OUG nr.79/2017, se va negocia în actul adiţional la contractul colectiv de muncă, pe care părţile îl vor înregistra în evidenţa Inspectoratului Teritorial de Muncă conform art.150 din Legea nr.62/201 1 (art.VII alin.2 din OUG 82/2017).

Neîndeplinirea în perioada 20 noiembrie – 20 decembrie 2017 a acestor obligații constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 5.000 lei și 10.000 lei.

 

Camelia Ionescu

Societatea Civila de Avocati Ionescu si Asociatii
tel: +40 31 – 420.66.88
fax: +40 21 – 330.31.00
mobil :+40 723.65.88.44
web-site: www.ionescu-asociatii.ro

e-mail: office@ionescu-asociatii.ro

 

NU SUNT COMENTARII

Transmiteti un mesaj

five + four =