Crowdfunding-ul este fezabil în Ungaria?

crowdfunding

Banca Naţională a Ungariei (MNB) a emis în toamna anului trecut liniile directoare în ceea ce priveşte modul de reglementare a modelelor de creditare şi de investiţii bazate pe platforme de crowdfunding, se menţionează într-un articol din Budapest Business Journal. Aceste linii directoare sunt menite să ofere o imagine de ansamblu a condițiilor și a circumstanțelor în care operatorul platformei de crowdfunding gestionează funcţionarea acesteia, iar investitori sau sponsorii de proiect doresc să finanțeze o idee de afacere.

MNB a analizat modul de reglementare al procesului de crowdfunding din perspectiva reglementărilor bancare, privind investițiile și din perspectiva reglementărilor privind serviciile de plată. În cazul finanţării printr-o platformă de crowdfunding, bazată pe creditare, MNB a ajuns la concluzia că activitatea unui operator de crowdfunding nu intră în domeniul de aplicare al legislaţiei bancare în sine, dar a menționat că investitorii (adică persoane fizice care doresc să investească sume relativ mici de bani în proiecte cu o promisiune de un profit mai mare decât conturile de economii) pot fi considerate ca oferind o activitate de creditare.

În Ungaria, activitatea de creditare este supusă obligativităţii obţinerii unei licențe. În directivele sale, MNB subliniază faptul că un investitor poate participa la mai multe proiecte și, prin urmare, reglementarea acestor acţiuni nu este exclusă. Activitatea investitorilor ar putea, prin urmare, intra în domeniul de aplicare al obligativităţii de licențiere. Mai mult decât atât, în cazul în care investitorii efectuează o activitate de creditare (au prevăzut în statutul firmei codul CAEN referitor la activitatea de servicii financiare de creditare), operatorul platformei poate fi considerat ca fiind agentul lor de investiţii, activitate care este de asemenea supusă autorizării.

Crowdfunding-urile sunt solutia economiei globale

Crowdfunding – bani pentru afacerea sau proiectul tau

Revenind la analiza activității sponsorilor unui proiect, MNB a remarcat în directivele sale că, în anumite împrejurări, care rezultă din structurarea deficitară a platformei, iniţiatorul proiectului ar putea fi perceput ca fiind deţinător/colector al unui depozit din partea publicului, activitate care este strict rezervată sistemului bancar.

MNB a concluzionat că platforma de crowdfunding poate fi deschisă pentru oricine vrea să ofere bani proiectelor și că obligația de rambursare a finanţării nu este, de obicei, exclusă dintre termenii contractuali. Prin urmare, sponsorii de proiecte pot fi percepuţi ca furnizori de servicii financiare, caz în care este necesară obţinerea unei licenţe. Într-un astfel de caz, operatorul platformei poate fi, de asemenea, considerat un agent de investiţie (de data aceasta al sponsorilor), ceea ce ar necesita din nou licenţierea din partea MNB al operatorului platformei de crowdfunding.

MNB a analizat modelele de creditare şi investiții bazate pe platformele de crowdfunding şi din perspectiva serviciilor de investiții și a reglementărilor de servicii de plată. În ceea ce privește acestea din urmă, MNB a concluzionat că cerința de licențiere nu este declanșată în cazul în care plata se face printr-un transfer bancar direct în contul bancar al sponsorului, fără implicarea platformei. În ceea ce privește Regulamentul privind serviciile de investiții, concluzia a fost că în cazul în care niciun instrument financiar nu este implicat în structura de investiții (de exemplu, investitorii nu cumpără obligațiuni, certificate, derivate sau alte instrumente financiare), licența nu va fi necesară părților participante.

Investitorii sunt, de obicei persoane private care doresc să investească o anumită parte din economiile lor în acţiuni cu risc mare şi cu o rată mare de rentabilitate, în timp ce sponsorii sunt, de obicei micro-întreprinderi sau antreprenori privați care doresc să înceapă o afacere sau să-şi extindă afacerea, însă se luptă pentru a obține finanțare. Astfel de investitori și sponsori în mod evident, nu dispun de resursele necesare pentru a îndeplini cerințele de licențiere. Astfel, din punct de vedere teoretic, fiecare participant al unui model de crowdfunding ar putea intra sub incidența unei cerințe de licențiere, deci acest model nu este în prezent fezabil în Ungaria.

NU SUNT COMENTARII

Transmiteti un mesaj

thirteen + seven =