Ce trebuie să facă un antreprenor pentru o gestionare mai bună a timpului

antreprenor

Realizezi că planul tău de afacere te poate ajuta de fapt cu managementul timpului? Cum poţi avea succes în afaceri şi an de an să-ţi atingi sistematic obiectivele propuse? La aceste întrebări există un singur răspuns: „spargerea” planului de afacere în activităţi zilnice.

Fiecare antreprenor de succes îşi creează un plan de afacere cu obiective anuale pe care le îndeplineşte până la sfârşitul anului respectiv. Însă obiectivele anuale pot fi complexe, conţinând multe direcţii de acţiune care trebuie urmate. De aceea este necesară „spargerea” planului de afacere pe componente de timp, un prim pas fiind împărţirea pe trimestre. De fapt, această divizare a planului de afacere nu este altceva decât o împărţire pe unităţi de timp a obiectivelor anuale ce trebuie atinse, fiecare trimestru având astfel obiective trimestriale derivate din cele anuale.

Urmând această idee, se poate continua divizarea obiectivelor trimestriale în obiective care pot fi îndeplinite lunar. Astfel, dacă afacerea nu evoluează pe direcţia dorită după 1-2 luni, antreprenorii pot interveni cu corecturile necesare înainte ca cursul de îndeplinire al obiectivului să se îndepărteze foarte mult de cel dorit.

Într-un final, obiectivelor lunare le pot fi asociate liste de activităţi cu îndeplinire săptămânală. Din acest stadiu, următorul pas este crearea listei zilnice de activităţi – arhicunoscutul TO DO LIST. Astfel, urmând programarea zilnică a activităţilor (acel TO DO LIST), antreprenorul se află pe direcţia dorită de îndeplinire a obiectivelor lunare, trimestriale şi anuale.

Acest procedeu de management al timpului este asemănător ingineriei inverse: având o vizualizare a obiectului care se doreşte a fi realizat, se trece la divizarea cât mai detaliată a acestuia pe componente fapt care generează cu claritate paşii ce trebuie urmaţi pentru a realiza obiectul dorit.

Conform opiniei speaker-ilor de dezvoltare personală şi profesională, printre care se numără şi Brian Tracy, metoda cea mai eficientă în acest proces este realizarea listei zilnice de activităţi (TO DO LIST) la sfârşitul programului de lucru sau al zilei pentru ziua următoare din următoarele considerente:

  • se obţine o cunoaştere mai bună a ceea ce va fi a doua zi;
  • se începe ziua cu un scop, fapt ce diminuează caracterul reactiv al antreprenorului;
  • se poate păstra o concentrare clară asupra a ceea ce trebuie făcut, evitându-se astfel întrebarea „Ce ar trebui să mai fac azi?”

De exemplu, Brian Tracy are în permanenţă la el o listă (o poartă în buzunarul sacoului sau al pantalonilor) cu doar trei obiective pe care trebuie să le îndeplinească în ziua respectivă.

Iată şi un truc care poate ajuta la ordonarea priorităţilor zilnice: preşedintele american Dwight D. Eisenhower obişnuia să folosească o simplă matrice pentru a-şi stabili priorităţile zilnice şi a determina care dintre activităţi îl va aduce mai aproape de obiectivele săptămânale, lunare şi anuale. Astfel, Eisenhower şi-a stabilit că dacă o sarcină era importantă şi urgentă, atunci trebuia să fie îndeplinită prima; dacă era importantă dar nu era urgentă, atunci aceasta era programată pentru mai târziu. Sarcinile care erau urgente dar mai puţin importante le delega, iar cele care nu erau nici urgente şi nici importante le elimina din programul zilnic.

Utilizarea eficientă a timpului este o problemă de alegeri înţelepte. Un antreprenor poate obţine mai mult profit sau poate acumula mai multe bunuri, dar nu poate obţine mai mult timp. Timpul este singura resursă care nu se regenerează. O dată pierdut, rămâne pierdut. Deci, cu cât un antreprenor este mai productiv în utilizarea timpului, cu atât vor creşte şi rezultatele în proiectele pe care le implementează.

Marius Totoianu

NU SUNT COMENTARII

Transmiteti un mesaj

five × two =