Economia socială – Responsabilitate socială de la nord la sud

  economia sociala

  Judeţul Maramureş implementează proiectul Economia socială – Responsabilitate socială de la nord la sud -, Contract de finanţare POSDRU/168/6.1/S/144855, finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”.

  Obiectivele generale ale proiectului ţin de dezvoltarea activităţilor de economie socială la nivelul regiunilor Nord-Vest şi Bucureşti-Ilfov, în vederea creşterii calităţii vieţii pentru 50 de tineri peste 18 ani, care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului, 200 femei în situaţii de risc, 100 familii care au mai mult de 2 copii, 100 de familii monoparentale şi 250 persoane de etnie romă.

  Obiectivele specifice ale proiectului sunt: dezvoltarea de cunoştinţe şi competenţe noi pe durata proiectului a 14 structuri de economie socială care să furnizeze servicii de ocupare în regiunile aferente proiectului.

  În Maramureş proiectul se concretizează în:

  • Atelier de creaţie Hoteni – atelier care va fabrica produse de artizanat în special din lemn;
  • Centrul „Bunul samaritean” – servicii de îngrijire zilnică pentru copii şi consiliere individuală şi de grup;
  • Centrul OCNA Şes – servicii de îngrijire adulţi;
  • Centrul „START 18” – servicii de cazare pentru tinerii cu vârstă peste 18 ani care părăsesc casele de tip familial;
  • Hostel Ocna – servicii de cazare pentru turiştii cu buget restrâns (în general tineret);
  • Căsuţa cu tradiţii Ocna – comercializare produse tradiţionale ardeleneşti (pălării tradiţionale decorative);
  • Căsuţa cu tradiţii Mara – comercializare produse tradiţionale ardeleneşti (pălării tradiţionale decorative);
  • Centrul de Logistică şi Marketing Ocna – activităţi combinate de secretariat (Baia Mare, zona rurală);
  • Centrul de Aprovizionare Centre Tradiţionale – activităţi de colectare şi aprovizionare produse tradiţionale (Baia Mare);
  • Centrul Ardelenesc – comercializare produse ardeleneşti (Bucureşti, zona rurală);
  • Centrul Transilvania – comercializare produse ardeleneşti (Bucureşti, zona rurală).

  NU SUNT COMENTARII

  Transmiteti un mesaj

  two − 1 =