Neutralitatea războiului nostru

  La 26 mai, la Chișinău, deputații Partidului Liberal au sesizat Curtea Constituționala privind interpretarea articolului 11, care spune că Republica Moldova este un stat neutru, lucru imposibil cât timp are armata unui stat străin pe teritoriul său. Astfel Președintele Liberalilor a declarat: „Pe 29 iulie 1994 a fost adoptată Constituția Republicii Moldova, un pas important pentru crearea statului de drept, garant al suveranității și securității statului și cetățenilor. Însă, Constituția conține și unele prevederi care au fost incluse intenționat pentru a apăra interesele politicii ruse”.

  Având în vedere situația geopolitică din Estul Europei, acțiunile Rusiei pentru alipirea Crimeiei, situația per ansamblu a Ucrainei, Republica Moldova devine o bombă cu acțiune îndelungată, iar explozia pare a fi tot mai aproape. Tendințele separatiste a Găgăuziei, acțiunele de nesupunere a Transnistriei, embargourile rusești și clasa politică coruptă, contribuie substanțial la destabilizarea situației din stat. Pentru menținerea păcii și pentru a garanta suveranitatea republicii, liberalii se pronunță penru aderarea Moldovei la NATO. Partidul a inclus și î. programul său aderarea la NATO – „integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană și în structurile euroatlantice”. Mai mult decât atât, PL are inclus în programul său și reforma constituțională Constituția R. Moldova, adoptată de Parlament în 1994, nu conține voința suverană a poporului ca manifestare de voință generală, pe care trebuie să o includă Legea fundamentală a statului. Numeroase articole ale Constituției conțin formulări neclare, cu un dublu înțeles, produc confuzii în viața politică, aduc prejudicii dezvoltării democrației, realizării drepturilor fundamentale ale cetățenilor. PL pledează pentru elaborarea și adoptarea unei noi Constituții a Republicii Moldova, conformă standardelor europene în materie constituțională”.

  În temeiul celor expuse mai sus, în baza art. 135, alin. (1), lit. b) din Constituţia Republicii Moldova, a art. 4, alin. (1), lit. b) al Legii cu privire la Curtea Constituţională, precum şi a art. 4, alin. (1), lit. b) al Codului jurisdicţiei constituţionale, solicităm Curţii Constituţionale a Republicii Moldova:

  Acceptarea spre examinare a prezentei sesizări;

  Emiterea unei hotărâri privind interpretarea art. 11 din Constituţie, cu elucidarea prin prisma normelor invocate a următoarelor întrebări:

  • sunt aplicabile prevederile art. 11 din Constituţie, având în vedere că deja la momentul adoptării şi intrării în vigoare a Constituţiei pe teritoriul Republicii Moldova erau dislocate trupe militare ale altui stat, fiind astfel ab initio lovite de nulitate aceste prevederi?
  • având în vedere raţiunile de existenţă a statului Republica Moldova, este admisă derogarea de la principiul neutralităţii permanente consfinţite în art. 11 din Constituţie în cazul în care perpetuarea neutralităţii ar putea duce la dezmembrarea sau chiar dispariţia statului?
  • dislocarea pe teritoriul Republicii Moldova a trupelor militare ale unor grupuri de state sau sub mandat internaţional contravine prevederilor art. 11 din Constituţie?

  În speranța că liniștea Statului va fi asigurată nu doar de iluzii, dar și de o organizație internațională, cetățenii trebuie să conștientizeze că fobia NATO este una insuflată artificial de vechiul regim. Iar Republica Moldova va adera la NATO, apoi la UE întru prosperarea cetățenilor acestei țari!

  R.D.

  NU SUNT COMENTARII

  Transmiteti un mesaj

  seven + seven =